Energietransitie: groene innovaties en schone energie bij Defensie

Defensie zet zich wereldwijd in voor vrede en veiligheid. Energie is daarbij van cruciaal belang. Want alles wat vliegt, vaart of rijdt, gebruikt energie. Tot nu toe kwam die energie vooral van fossiele brandstoffen. Defensie zet nu in op groene innovaties en investeert in schone energie. Zo is Defensie minder afhankelijk van olie leverende landen.