Energietransitie: groene innovaties en schone energie bij Defensie

Defensie zet zich wereldwijd in voor vrede en veiligheid. Energie is daarbij van cruciaal belang. Want alles wat vliegt, vaart of rijdt, gebruikt energie. Tot nu toe kwam die energie vooral van fossiele brandstoffen. Defensie zet nu in op groene innovaties en investeert in schone energie. Zo is Defensie minder afhankelijk van olie leverende landen.

Defensie zet zich wereldwijd in voor vrede en veiligheid. Energie is daarbij van cruciaal belang. Want alles wat vliegt, vaart of rijdt, gebruikt energie. Tot nu toe kwam die energie vooral van fossiele brandstoffen. Maar Defensie wil minder afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen, zonder in te leveren op slagkracht. We gebruiken steeds vaker schone energie die we zelf op kunnen wekken. Zo komen we op missie nooit zonder te zitten. En er zijn andere voordelen voor de operatie. We gebruiken elektriciteit en kunnen bijna geluidloos optreden. Zodat de vijand ons niet hoort.

Wij zijn bezig met een pilot , voor de inzet van drones. Drones werken op batterijen en daar hebben we stroom voor nodig. Alleen in het veld hebben we niet altijd stroom, maar hebben we wel heel vaak zonne-energie tot onze beschikking. En vandaar dat we nu dus ook aan het uitproberen zijn hoe dat werkt om met zonne-energie de batterijen van de drones op te laden. 

We krijgen steeds vaker te maken met extreem weer. Hitte, droogte en overstromingen leiden tot conflicten over grondgebied en zorgen voor migratie.

Klimaatverandering heeft een impact op de vrede en veiligheid. Het is een extra stimulans om te verduurzamen. De luchtmacht wil meer gebruik maken van biobrandstof. 

In het kader van energietransitie mengt Defensie biobrandstof bij bij de reguliere brandstof. Voor de luchtmacht, hier op de Vliegbasis Leeuwarden, mengen we 5% bij op de kerosine. Die biokerosine wordt gemaakt van oude vetten en plantaardige oliën. We zijn ook druk bezig met ontwikkelingen op het gebied van synthetische brandstoffen. Dat wordt gemaakt uit CO2, water en elektriciteit. Dat zal in de toekomst een stuk goedkoper worden en uiteindelijk waarschijnlijk biobrandstoffen gaan vervangen. 

Het grote voordeel van synthetische brandstof is dat je het zelf kunt maken. Zo ben je minder afhankelijk van olieleverende landen. We maken onze eigen energie en we doen ook aan energiebesparing. De landmacht test de mogelijkheden in het veld. 

We zijn hier in Ede aan het experimenteren met een thermocanvastent. Het is een tent met een hele hoge isolatiewaarde en voorzien van zonnepanelen. Deze tent voorziet zichzelf van energie en dat is middels zonnepanelen. Dat ligt gewoon over de tent heen. Nu is het best wel bewolkt, dan krijg je geen maximale opbrengst van je zonnepanelen. Maar je zal altijd opbrengst hebben. 

Defensie zet in op groene innovaties. We investeren in schone energie. Om elke dag met hernieuwde energie dat te kunnen doen waar we voor staan. Beschermen wat ons dierbaar is.