Covers magazines. Tekst op foto: militair rechtelijk tijdschrift.

Militair Rechtelijk Tijdschrift 3 staat online

De nieuwe editie van het Militair Rechtelijk Tijdschrift staat online. Benieuwd? Lees het tijdschrift.

Wat leest u in deze editie:

In memoriam
Kolonel (b.d.) mr. Th.J. Clarenbeek (1937 – 2020)

Bijdrage – Beschouwing
Titel: De leerstoel Militair recht en wat daaraan voorafging
Auteur: kolonel (b.d.) mr. G.F. Walgemoed

Bijdrage – Beschouwing
Titel: Militair gebruik van de ruimte: nieuw momentum voor het ruimterecht?
Auteur: prof. dr. M.C. Zwanenburg en dr. J.C. van den Boogaard

Bijdrage – Opinie
Titel: Evalueren is een gepasseerd station: herzie het militair tuchtrecht
Auteur: mr. A.F. Vink LL.Mgov

Bijdrage – Opinie
Titel: Rijd het station niet voorbij: evalueer het militair tuchtrecht
Auteur: luitenant-kolonel mr. J.J.M. van Hoek

Strafrechtspraak
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 9 juli 2020,
ECLI:NL:GHARL:2020:5323
ECLI:NL:GHARL:2020:5324
ECLI:NL:GHARL:2020:5325
ECLI:NL:GHARL:2020:5326
Titel: Schaarsbergenzaak
Auteur naschrift: KLTZ (LD) mr. dr. M.D. Fink

Colofon

De auteurs schrijven op persoonlijke titel. Het ministerie van Defensie en de redactie van het Militair Rechtelijk Tijdschrift zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van het MRT.