Covers magazines. Tekst op foto: militair rechtelijk tijdschrift.

Militair Rechtelijk Tijdschrift 4 staat online

De nieuwe editie van het Militair Rechtelijk Tijdschrift staat online. Benieuwd? Lees het tijdschrift.

Wat leest u in deze editie:

 • Column
  • Titel: Oorlog!
  • Auteur: Brigade-generaal professor dr. P.A.L. Ducheine
 • Praktijk
  • De Wet internationale misdrijven in de praktijk: de berechting van internationale misdrijven in Nederland
  • Auteur: mr. M.R. Ekkart MSc
 • Bestuursrechtspraak
  • Centrale Raad van Beroep, 27 september 2018, ECLI:NL:CRVB:2018:2968
  • Titel: De meer aangewezen weg van ontslag
  • Auteur naschrift: Luitenant-kolonel mr. M. Hoedeman

Colofon

De auteurs schrijven op persoonlijke titel. Het ministerie van Defensie en de redactie van het Militair Rechtelijk Tijdschrift zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van het MRT.