Defensiekrant.

Nu online: Defensiekrant 21 - 2021

De 21e Defensiekrant van 2021 staat online.

Benieuwd? Klik hier om direct naar de inhoudsopgave te gaan.

Wat leest u in deze krant?

  • Snipers in Zweden
  • De Harde Leerschool op de KMA
  • Nederlandse militairen krijgen Amerikaanse medaille

En uiteraard meer!

Veel leesplezier

Colofon

De Defensiekrant is een uitgave van de Directie Communicatie, geproduceerd door het Mediacentrum Defensie.