Alle Hens.

Aankondiging Alle Hens

Beste lezer,

U ontvangt deze eenmalige extra nieuwsbrief van Alle Hens omdat we deze week een nieuw verzendsysteem invoeren voor de nieuwsbrief. Via deze nieuwsbrief proberen we dit systeem uit, omdat we willen voorkomen dat er straks bij de verzending van Alle Hens iets verkeerd gaat. De eerstvolgende uitgave van Alle Hens verschijnt morgen.

Wij wensen u alvast veel leesplezier!

Colofon

Alle Hens is een uitgave van de Koninklijke Marine, geproduceerd door het Mediacentrum Defensie.