Mariniers brengen ‘evacuees’ in veiligheid in België

In een tijdsbestek van 72 uur zijn 900 ‘evacuees’ in veiligheid gebracht. Dat gebeurde in het grensgebied tussen België en Frankrijk, tijdens de tweejaarlijkse evacuatie-oefening. Aan Storm Tide 2024 namen ongeveer 40 Nederlandse mariniers deel.

Vergroot afbeelding Met een spiegel zoekt een marinier onder een bus naar explosieven.
Een marinier controleert een bus met evacuees op explosieven.

De zeesoldaten van het 13e Raiding Squadron maakten deel uit van een groep van ongeveer 900 militairen. Tijdens de door de Belgen geleide oefening draaide het om zogenoemde non-combatant Evacuation Operations (NEO). Een land waarin de situatie dusdanig verslechtert dat vertrekken op eigen kracht geen optie meer is… Het is een realistisch scenario.

In de afgelopen jaren werden op deze manier Nederlanders geëvacueerd uit Soedan (2023) en Afghanistan (2021). Ook op Cyprus stonden onder meer Nederlanders vorig najaar stand-by. Dat was het geval  voor een potentiële evacuatie van landgenoten uit Libanon en Israël. Het trainen van dergelijke scenario’s is daarom noodzakelijk.

Vergroot afbeelding Een marinier houdt de wacht in het donker.
In het scenario moest onder andere een ‘ambassadeur’ in veiligheid gebracht worden.

Marine Spearhead Task Unit

Mocht zich dit jaar nog een soortgelijke situatie voordoen, dan moet het 13e Raiding Squadron erop af. Deze eenheid vormt in 2024 namelijk de zogenoemde Marine Spearhead Task Unit (MSTU). Dit is een roulerende marine-eenheid, die binnen 48 uur wereldwijd is in te zetten. Het hoeft dan niet per se te gaan om het evacueren van landgenoten uit conflictgebieden. Het kan ook gaan om het bieden van noodhulp in een door een orkaan of overstroming getroffen gebied.

Lees meer over Storm Tide 24 in de vandaag verschenen Defensiekrant.