Vergoedingsregeling Camp Lejeune vanwege vervuild water

Uit Amerikaans onderzoek is gebleken dat er tussen 1953 en 1988 giftige stoffen zaten in het water op de Amerikaanse mariniersbasis Camp Lejeune. De Amerikaanse regering heeft een schadevergoedingsregeling in het leven geroepen voor iedereen die langer dan 30 dagen op het kamp verbleef en als gevolg hiervan ziek is geworden. In de betreffende periode waren ook enkele Nederlandse mariniers op het kamp geplaatst. De Amerikaanse schadevergoedingsregeling is ook voor hen en hun gezinsleden toegankelijk.

Vergroot afbeelding Raam met uitzicht op het oefendorp in Camp Lejeune.
File photo of the training village at Camp Lejeune in Jacksonville, North Carolina.

In 3 van de 8 waterzuiveringsinstallaties op de basis zijn giftige stoffen terechtgekomen in het (drink)water. Volgens Amerikaans wetenschappelijk onderzoek kan deze situatie ernstige gezondheidsproblemen hebben opgeleverd. Het gaat om verschillende soorten kanker, vruchtbaarheidsproblematiek en andere aandoeningen.

Volgens een inventarisatie van Defensie bevonden zich in de periode 1953 – 1988 op Camp Lejeune 13 Nederlandse militairen, mogelijk met gezinsleden. Het is nog niet duidelijk of zij ook daadwerkelijk gezondheidsproblemen hebben. Betrokkenen kunnen tot 10 augustus 2024 een claim indienen bij het Amerikaanse Department of Navy voor een mogelijke schadevergoeding.

(Oud-)militairen die door Defensie zijn achterhaald, zijn per brief geïnformeerd. Daarnaast worden ze gebeld om eventuele vragen te beantwoorden en om ze te ondersteunen als ze dit willen. Mensen die geen brief hebben ontvangen maar wel langer dan 30 dagen op Camp Lejeune zijn geweest, kunnen contact opnemen met Defensie: Bureau.Case.Coordinatie@mindef.nl.