Militairen oefenen met aanleg noodbrug voor Elfstedentocht

Tientallen militairen hebben vannacht een 75 meter lange noodbrug aangelegd over het Harinxmakanaal in Leeuwarden. Het was een oefening voor een eventuele Elfstedentocht. De timing lijkt wat vreemd met de zomer voor de deur. Maar de bouw gebeurde op verzoek van de Koninklijke Vereniging De Friesche Elfsteden en Veiligheidsregio Fryslân.   

Voor de militairen geen probleem, ze moeten het bouwen van bruggen sowieso goed in de vingers hebben. Bijvoorbeeld in het geval er geen overspanning is en een militair konvooi toch naar de andere kant van het water moet. En mocht er ooit weer sprake zijn van een Elfstedentocht, dan staat Defensie paraat om op verzoek een noodbrug neer te leggen.

Bij deze oefening was volgens het scenario het ijs in de Zwettehaven van het Harinxmakanaal te zwak. Defensie moet in dat geval zo snel mogelijk een noodbrug aanleggen om de schaatsers veilig het kanaal te laten oversteken. De militairen slaagden er in om de brug in Leeuwarden binnen een uur neer te leggen.

Tevreden

De snelheid van de operatie stemde kolonel Huub Klein Schaarsberg tevreden. Als Regionaal Militair Commandant Noord coördineert hij intern Defensie de aanvraag en bouw van de pontonbrug. 

"Zoals bedoeld én gerealiseerd, binnen een uur", verklaarde hij. “Mooi om te zien dat de nauwe samenwerking tussen defensie en civiele instanties om de veiligheid te waarborgen zelfs in potentiële crisissituaties, zo goed verloopt.”