Militaire werkplaatsen dicht na vondst asbest (update)

Er zijn asbestdeeltjes gevonden in een militaire werkplaats in Leusden. Het complex is daarom uit voorzorg gesloten. Na publicatie van dit bericht bleek dit ook te gelden voor gelijksoortige werkplaatsen in Almelo en het Drentse Oudemolen.

In Leusden is vorige week asbest aangetroffen tijdens saneringswerkzaamheden aan de buitenkant van het complex. Hierop zijn de activiteiten in de werkplaats direct stilgelegd. Omdat in de werkplaatsen in Almelo en Oudemolen met dezelfde componenten wordt gewerkt, is ook daar uit voorzorg het werk stil gelegd. Het Rijksvastgoedbedrijf stelt alles in het werk om zo snel mogelijk duidelijkheid te geven over de asbestvervuiling en het schoonmaakplan. 

In de werkplaatsen worden onder meer voertuigen onderhouden.