Voormalig hoogste militair generaal b.d. Henk van den Breemen overleden

Generaal b.d. Henk van den Breemen is afgelopen zaterdag in zijn woonplaats Mijnsheerenland op 82-jarige leeftijd overleden. De generaal behoorde tot het Korps Mariniers en werd in 1994 benoemd tot Chef Defensiestaf. Dat was de hoogste militair van de krijgsmacht, tegenwoordig aangeduid als Commandant der Strijdkrachten.

Vergroot afbeelding Archieffoto van generaal b.d. Van den Breemen als Chef Defensiestaf.
Archieffoto van generaal b.d. Van den Breemen als Chef Defensiestaf.

Van den Breemen vervulde zijn functie tot juni 1998.

De marinier begon zijn militaire loopbaan in 1960 aan het Koninklijk Instituut voor de Marine in Den Helder. Nog geen 12 jaar later leidde hij koudweertrainingen bij de eerste berg- en arctische trainingsunit van de mariniers. Deze samenwerking met Britse mariniers leidde uiteindelijk tot een gezamenlijke amfibische strijdmacht: de United Kingdom/Netherlands Amphibious Force.

Niet veel later in zijn carrière volgde een speciale operatie. Het was 1977. Van den Breemen was stafofficier voor anti-terrorismeoperaties tijdens de treinkaping bij De Punt en de gijzeling op de basisschool in Bovensmilde. Hij adviseerde het crisisteam en hield zich bezig met het besluit jachtvliegtuigen in te zetten om de Molukse kapers bij De Punt af te leiden. Ondertussen zou via een andere militaire actie de kaping worden beëindigd.

In 1989 viel de Berlijnse Muur. Zelfs het bestaansrecht van de krijgsmacht werd daarna in twijfel getrokken. Van den Breemen was inmiddels geplaatst bij de Defensiestaf in Den Haag. Hij leverde een aandeel aan de Defensienota 1991. Dit document legde de basis voor het Defensiebeleid na de Koude Oorlog. Die kwam definitief tot een eind toen in 1991 ook de Sovjet-Unie uiteen viel. De jaren van bezuinigingen op Defensie deden hun intrede.