Bouw marinierskazerne in Nieuw-Milligen vertraagd

De bouw van de nieuwe marinierskazerne in Nieuw-Milligen loopt vertraging op. Dat komt omdat er sprake is van te hoge zogeheten stikstofdepositie, oftewel het neerslaan van stikstof op de bodem. De geplande aanbesteding van 12 december 2023 kan daarom niet van start.

Vergroot afbeelding Schouder van een marinier, gefotografeerd van de zijkant.
Mariniers moeten langer wachten op hun kazerne in Nieuw-Milligen.

Hoe lang de vertraging duurt is moeilijk in te schatten. Defensie houdt rekening met minimaal een jaar.

Defensie heeft voor de gereedstellingsactiviteiten op de nieuwe kazerne meer stikstofruimte nodig. Er moeten nu procedures worden doorlopen om dit vergund te krijgen.

Defensie is in gesprek met de provincie Gelderland en de gemeente Apeldoorn over een oplossing.