Overheid en industrie investeren flink in innovatie scheepsbouw

Bedrijven en toeleveranciers in onder meer de scheepvaart en scheeps- en marinebouw vormen de maritieme maakindustrie. Die sector is van groot belang voor de veiligheid, de energietransitie en de economie van Nederland. De industrie staat echter onder druk. De overheid en sector investeren daarom onder meer € 60 miljoen in innovatie in 2024 en 2025.

Vergroot afbeelding Staatssecretaris Christophe van der Maat schudt de hand van marineofficier.
Tewaterlating van het landingsvaartuig.

Dit melden de betrokken bewindspersonen vandaag aan de Tweede Kamer. Namens Defensie is dat staatssecretaris Christophe van der Maat. Daarnaast zijn dat de ministers Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) en Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat).

Sectoragenda

Nederland is een sterke internationale speler in de maritieme maakindustrie. Dat moet zo blijven om uitdagingen aan te kunnen, onder meer op het gebied van verduurzaming, digitalisering en veiligheid. Daarom heeft Marja van Bijsterveldt samen met de overheid en sector de Sectoragenda Maritieme Maakindustrie opgesteld, die ze vandaag presenteren. Van Bijsterveldt is kabinetsgezant voor het samenstellen hiervan.

De agenda geeft aan in hoeverre Nederland voor scheepsbouw afhankelijk mag zijn van het buitenland gezien de vitale nationale belangen, zoals veiligheid. Azië, en recent met name China, neemt de industrie stap voor stap over. De kritieke ondergrens is in zicht, zo valt te lezen. Nederland heeft bijvoorbeeld onvoldoende concurrerende bouwcapaciteit voor marineschepen. Om die capaciteit te laten groeien, is innovatie in de scheepsbouw nodig. Het kabinet en de sector trekken hier ieder € 30 miljoen voor uit in de komende 2 jaar. Ze gaan aan de slag met maatregelen voor 25 knelpunten.

Van der Maat: ”Stilzitten is voor geen van de partijen een optie. Defensie investeert niet voor niets jaarlijks € 50 miljoen in maritieme innovatie, zoals robotisering en verduurzaming. Ook samenwerken is een onderdeel van de sectoragenda. Bijvoorbeeld bij de werving van reservisten en het uitwisselen van gekwalificeerd personeel.”

De Nederlandse maritieme maakindustrie is van wezenlijk belang voor Defensie. “Niet alleen vanwege de kennis en kunde, maar ook voor de militaire veiligheid”, aldus Van der Maat. “Ik ben daarom blij met deze extra impuls. De samenwerking tussen de sector en de overheid versterkt het maritieme ecosysteem. Van de industrie vraagt dit om zich beter te verenigen. Zo kan ze meer uit de nieuwbouwopdrachten en het onderhoud van de Koninklijke Marine halen.”

Veiligheid op zee

5 grote projecten uit de agenda geven een impuls aan het vergroenen van de scheepvaart en het vergroten van de veiligheid op zee. Maar ook aan bijvoorbeeld het toepassen van nucleaire technologie voor het aandrijven van schepen en het moderniseren van de productie. Ook komt er een Rijksregiebureau Maritieme Maakindustrie. Daarin wordt de nu versnipperde en beperkte kracht en kennis van de ministeries gebundeld en versterkt.

Voorbeeld: modern landingsvaartuig

Tijdens de presentatie van de sectoragenda nam de staatssecretaris het voortouw bij het te water laten van een gereviseerd landingsvaartuig. Volgens Van der Maat maakt dit bij uitstek de sectoragenda en het belang van samenwerking tussen Defensie, industrie en kennisinstellingen zichtbaar en tastbaar. “Nu zijn de landingskleppen vervangen, maar het vaartuig wordt nog verder gemoderniseerd en aan de uitdagingen van de huidige tijd aangepast. Er komen nog veel meer opdrachten aan, waarbij Defensie en een sterke nationale industrie niet zonder elkaar kunnen.”