Defensie verbetert groot IT-programma na achterblijvende resultaten

Het programma Grensverleggende IT (GrIT) boekte in de eerste helft van 2023 onvoldoende voortgang. Ook was er onvoldoende sturing op resultaat. Daarom wordt het programma op belangrijke punten verbeterd. Dat schrijft staatssecretaris Christophe van der Maat vandaag aan de Kamer. Hij neemt daarbij aanbevelingen over van het Adviescollege ICT-toetsing.

Ondanks eerdere maatregelen blijven de resultaten achter, constateert het Adviescollege ICT-toetsing. Dat stelt dat Defensie hierop niet effectief ingrijpt. Van der Maat noemt de conclusies teleurstellend,  maar herkenbaar. De conclusies sluiten aan bij eerdere constateringen van de Chief Information Officer (CIO) van Defensie en intern kwaliteitsmanagement. Om de resultaten te verbeteren, past de staatssecretaris de implementatiestrategie aan.

Sneller resultaat

Het college adviseert Defensie sterker inhoudelijk te sturen voor sneller resultaat, ook bij het consortium. Dit kan door het programma op een aantal belangrijke punten te verbeteren. Defensie onderneemt actie op de aanbevelingen.

Zo wordt de materiedeskundigheid in de programmadirectie verhoogd. De organisatie kan dan steviger inhoudelijk de regie nemen en zelfstandiger planningen beoordelen. Andere aanbevelingen waarmee Defensie zijn voordeel doet, gaan over het maken van heldere keuzes en het stellen van prioriteiten in samenspraak met de Commandant der Strijdkrachten (CDS).

Bouwstenen

Op aanbeveling van het adviescollege gaat Defensie zakelijker toezien op resultaten van de leverancier. Dat betekent dat ze geen nieuwe opdrachten meer verleent, voordat eerdere succesvol zijn afgerond. Verder houdt de organisatie de leverancier strakker aan de planning. Doorontwikkelingen in de huidige IT worden nadrukkelijk naast de planning van GrIT gelegd om dubbelingen in ontwikkeling te voorkomen. De totale planning met einddatum van het programma is ongewijzigd.

De verbeteringen en aanpassingen zijn een continu proces. Het uiteindelijke doel is dat er sneller meerwaarde wordt gecreëerd voor Defensie en haar personeel. De staatssecretaris heeft er vertrouwen in dat de eerste concrete resultaten na deze ingreep binnen afzienbare tijd zichtbaar zijn, zo laat hij weten. Om de voortgang en de effectiviteit van de maatregelen te monitoren geeft de CIO van Defensie aan het eind van het tweede kwartaal van 2024 een CIO-oordeel af over de invulling van de adviezen.

GrIT

Het programma GrIT moet zorgen voor vernieuwde IT-infrastructuur van Defensie en de huidige IT deels vervangen. Dit bestaat onder meer uit datacenters, netwerken, werkplekken en voorzieningen voor beheer en beveiliging. GrIT moet Defensie beter in staat stellen informatiegestuurd te werken en haar taken effectief uit te voeren.

De realisatie van het programma kende de afgelopen 2 jaar al verschillende uitdagingen. Denk aan krapte op de arbeidsmarkt, de coronapandemie en de stikstofproblematiek die de bouw van datacenters vertraagde.

Defensie onderkende eerder dat delen van het programma vertraging opliepen. Daarom kreeg GrIT prioriteit bij het toekennen van personeel. Ook zorgde de organisatie voor een betere stroomlijning van processen.