Deel werkzaamheden in Dongen hervat

Luchtmachtpersoneel van het 982 Squadron op de Defensielocatie in Dongen heeft een deel van de werkzaamheden weer opgepakt. Die lagen sinds half juni stil omdat gebouwen en faciliteiten te kampen hadden met teveel achterstallig onderhoud en gebreken.

Inmiddels ligt er een plan van aanpak met verbeteracties waarvan een deel al is uitgevoerd. Als resultaat daarvan zijn verschillende werkzaamheden weer hervat.

Het plan van aanpak moet er toe leiden dat ook de overige taken weer zo snel mogelijk volledig worden uitgevoerd. De eenheid verhuist op termijn als geheel naar Vliegbasis Woensdrecht. Daar is het Logistiek Centrum Woensdrecht van de Koninklijke Luchtmacht gehuisvest. De locatie Dongen is daar een onderdeel van.