Explosievenruimers vernietigden in 2022 weer honderden explosieven

Granaten, zelfgemaakte explosieven, vliegtuigbommen uit de Tweede Wereldoorlog en zeemijnen. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie wist ze ook dit jaar weer in groten getale te vernietigen. De dienst heeft Nederland daarmee weer volop beschermd tegen ontploffende projectielen. In 2022 ging het om meer dan 2.700 meldingen.

Alleen al in de omgeving van Vliegbasis Deelen zijn tussen medio augustus en half oktober 34 vliegtuigbommen en meer dan 570 granaten geruimd.

Verder is er nog geen trendbreuk vast te stellen bij het aantal zelfgemaakte explosieven. Van deze zogenoemde Improviced Explosive Devices maakten de militaire specialisten er afgelopen jaren gemiddeld zo’n 230 onschadelijk. Dat gold ook weer voor 2022. Criminelen maken geïmproviseerde ‘bommetjes’ onder meer om pinautomaten op te blazen.

Het cijfer over de afgelopen 5 jaar loopt inmiddels op tot meer dan 13.000 meldingen en meer dan 50.000 vernietigde munitieartikelen.