Waarde van militaire steun aan Oekraïne nadert 1 miljard

Nederland heeft inmiddels bijna € 1 miljard aan militaire steun aan Oekraïne geleverd. Minister Kajsa Ollongren heeft de Tweede Kamer hierover vandaag een update gegeven. Oekraïne is mede van deze steun afhankelijk om zich tegen Rusland te kunnen verdedigen.

Bij de vorige update in augustus was de vervangingswaarde van al het geleverde materieel berekend op € 526 miljoen. Dat bedrag is nu opgelopen tot € 697 miljoen. De totale waarde van de steun bedraagt daarmee € 987 miljoen.

Onder dit bedrag valt verder onder meer een militair steunpakket ter waarde van € 120 miljoen. Het betreft hier onder meer T-72 tanks die samen met Tsjechië en de VS zijn gedoneerd. Ook is een bijdrage van € 100 miljoen voorzien in het ‘International Fund for Ukraine’. Vanuit dit fonds wordt materieel gefinancierd dat de industrie rechtstreeks levert.

Nederland draagt daarnaast € 25 miljoen bij aan een NAVO-fonds voor militaire steun aan Oekraïne. Dit geld is bedoeld voor zaken als brandstof, kleding en medische goederen, niet voor wapens.

Invloed op gereedheid

De effecten van de steun op de gereedheid van de Nederlandse militairen, wordt door Defensie – gezien de omstandigheden - nog altijd als acceptabel beoordeeld. Waar leveringen van invloed zijn op de eigen gereedheid, probeert de organisatie die zo snel als mogelijk aan te vullen. Compensatie komt vanuit de algemene middelen en vanuit de European Peace Facility.

Ook bij toekomstige verzoeken houdt Defensie aandacht voor de effecten op de gereedheid. Nieuwe leveringen kunnen er in beperkte mate toe leiden dat de voorziene groei van voorraden minder snel gaat.