Extra Nederlandse steun voor strijd en wederopbouw Oekraïne

Nederland biedt Oekraïne extra steun voor de strijd en de wederopbouw van het land. De ministers Kajsa Ollongren (Defensie) en Liesje Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) hebben dat vandaag toegezegd tijdens een gezamenlijk bezoek aan Kyiv.

Vergroot afbeelding Ollongren op vliegveld Hostomel, waar begin dit jaar hard is gevochten.
Ollongren op vliegveld Hostomel, waar begin dit jaar hard is gevochten.

In de voorsteden Irpin en Bucha zagen ze de verwoestingen die de Russische agressie heeft aangericht. Ollongren bezocht ook vliegveld Hostomel, waar begin dit jaar hard is gevochten.

In Kyiv spraken ze met diverse leden van het Oekraïense kabinet. Beide bewindslieden benadrukten dat het kabinet Oekraïne met alle mogelijke middelen blijft steunen. Daarbij gaat het niet alleen om middelen die nodig zijn om de strijd te kunnen voortzetten. Ook werd de Oekraïense autoriteiten gevraagd waaraan behoefte is om de bevolking te helpen en het land weer op te bouwen.

Vergroot afbeelding Ollongren met haar Oekraïense collega Oleksij Reznikov.
Ollongren met haar Oekraïense collega Oleksij Reznikov.

Defensie

Ollongren sprak onder andere met de Oekraïense minister van Defensie Oleksij Reznikov en zijn collega Yuliia Laputina voor Veteranenzaken.
Sinds het begin van de oorlog heeft Nederland voor ruim € 210 miljoen (boekwaarde) materieel, wapens, munitie en uitrusting geleverd. Minister Ollongren zegde toe Oekraïne op dit gebied te blijven steunen. Ook bood ze aan kennis en ervaring te delen met betrekking tot zorg voor veteranen.

Basis-militaire opleiding

Inmiddels zijn 90 Nederlandse militairen in het Verenigd Koninkrijk om hier een basis-militaire opleiding te geven aan Oekraïense militairen. “Het trainen van de Oekraïense strijdkrachten is van groot belang en we zullen hier ook in de toekomst aan blijven bijdragen”, aldus minister Ollongren.

Nederland heeft materieel geleverd aan de Oekraïense explosievenopruimingsdienst. Samen met een partnerland onderzoekt Nederland de mogelijkheden om Oekraïne op dit punt met kennis en training ondersteunen.

Forensisch team

Russische oorlogsmisdrijven mogen niet onbestraft blijven. Daarom is in mei van dit jaar is een forensisch team van Defensie ingezet om bewijsmateriaal te verzamelen. Ollongren kijkt of dit team in het najaar opnieuw is in te zetten. Verder steunt ze een roulatieschema van verschillende landen. Dit wordt gecoördineerd door het Internationaal Strafhof (ICC).

Volgens Ollongren is het bovendien tijd om na te denken over de volgende fase met andere instrumenten. Met haar Oekraïense collega sprak ze over duurzame steun. Die maakt onder meer directe opdrachten aan de industrie mogelijk voor de aanschaf van materieel. Oekraïne heeft hiervoor met het Verenigd Koninkrijk een fonds opgericht. Nederland staat hier positief tegenover en onderzoekt op dit moment hoe het ook een bijdrage kan leveren. “Oekraïne staat niet alleen in haar strijd. Nederland blijft Oekraïne steunen, opdat de Russische agressie een halt wordt toegeroepen en vrede terugkeert’, aldus minister Ollongren.

Vergroot afbeelding Ollongren aanschouwt de enorme puinhopen.
Ollongren aanschouwt de enorme puinhopen.

Steunpakket voor begin wederopbouw

Vanaf het begin van de oorlog, die inmiddels al een half jaar gaande is, biedt Nederland humanitaire, militaire en financieel-economische hulp. In Kyiv kondigde Schreinemacher, als coördinerend bewindspersoon voor wederopbouw van Oekraïne, een nieuw steunpakket aan. Zo maakt ze € 65 miljoen vrij voor hulp en investeringen in Oekraïne.

Ook gaat er extra geld (€ 10 miljoen) naar projecten om mijnen en andere explosieve oorlogsresten op te ruimen. Nederland maakt verder alvast € 1 miljoen vrij voor ondersteuning van eerste ontwerpplannen voor wederopbouw van de gemeenten Kherson, Odesa en Mykolaiv. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten helpt bij het ontwikkelen en uitvoeren van deze plannen.

Vergroot afbeelding De ministers Kajsa Ollongren (re) en Liesje Schreinemacher.
De ministers Kajsa Ollongren (re) en Liesje Schreinemacher.

Seksueel en gender-gerelateerd geweld

Daarnaast gaat er € 2,5 miljoen naar de European Bank for Reconstruction and Development (EBRD). Die levert hiermee kennis op het gebied van macro-economische hervormingen, goed bestuur en rechtsstatelijkheid aan bijvoorbeeld de Oekraïense Centrale Bank. Voorts steunt Schreinemacher met € 2 miljoen het bevolkingsfonds van de Verenigde Naties. Het geld is bedoeld voor psychosociale steun aan slachtoffers van seksueel en gender-gerelateerd geweld.