Evaluatie integriteitsorganisaties bevestigt positieve ontwikkelingen

Defensie heeft de nieuwe rol en positionering van het Meldpunt Integriteit Defensie (MID) en de Centrale Organisatie Integriteit Defensie (COID) geëvalueerd. Hierover heeft staatssecretaris Christophe van der Maat vandaag de Kamer geïnformeerd. De verbeterpunten uit de evaluatie zijn meegenomen in de herziening van het integriteitsbeleid, dat deze zomer wordt vastgesteld.

Naar aanleiding van het rapport van de Commissie-Giebels besloot Defensie om de onafhankelijke positie van de COID en het MID te waarborgen. Om dit bereiken zijn de COID en het MID direct onder de secretaris-generaal geplaatst en is het MID sinds begin 2020 extern bemenst. In een motie van de Tweede Kamer is de regering verzocht om deze nieuwe positionering van het MID en de onderzoeksrol van de COID te evalueren. Defensie heeft in deze evaluatie de mening van de medewerker meegenomen, ook over het bredere integriteitstelsel.

Wat gaat al goed?

Het algemene beeld dat naar voren komt uit de evaluatie geeft vertrouwen om door te gaan op de ingeslagen weg:

  • De herpositionering van de COID en het MID is geslaagd en een meerderheid van de medewerkers heeft vertrouwen in de onafhankelijkheid.
  • De uitbreiding van de COID is voltooid door extra adviseurs en onderzoekers te benoemen. Dit draagt bij aan de slagkracht van de COID. De extra adviseurs richten zich onder meer op nazorg na de afhandeling van integriteitsmeldingen.
  • De mening van de medewerker is meegenomen in de herziening van het integriteitsbeleid. De herzieningen in dit beleid worden hierdoor voor een groot deel al uitgevoerd. De mening van medewerkers heeft grote meerwaarde. Deze blijft Defensie periodiek ophalen.
  • Het is sinds november 2021 eenvoudiger een integriteitsschending of ongewenst gedrag te melden, dankzij een aanpassing in het systeem en een eenvoudiger meldformulier.

Verbeterpunten

Uit de evaluatie komen ook een aantal aanbevelingen. De aanbevelingen worden meegenomen in de herziening van het integriteitsbeleid en de procedures voor onderzoek. De belangrijkste verbeterpunten op basis van deze aanbevelingen zijn het versterken van de regie op het proces van melden en het verkorten van doorlooptijden. Ook wordt de registratie en rapportage over de afhandeling van meldingen verbeterd. Verder kan Defensie vaker en op een eerder moment gebruik maken van de expertise van de COID.

Tot slot

Een sociaal veilige en integere werkomgeving is belangrijk voor Defensie. Een laagdrempelige en transparante meldprocedure bij incidenten zijn daar onderdeel van. Defensie werkt met een nieuw integriteitsbeleid verder aan sociale veiligheid en de (zakelijke) integriteit binnen defensie.