Onderzoekscommissie LIMC onder leiding van Harm Brouwer

Harm Brouwer wordt voorzitter van de onafhankelijke commissie die onderzoek doet naar het Land Information Manoeuvre Centre (LIMC). De ministerraad heeft hiermee vandaag ingestemd op voorstel van minister Kajsa Ollongren. De commissie Brouwer richt zich op de besluitvorming rond zowel de oprichting als de taakuitvoering van het LIMC. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een motie van het lid Belhaj, dat hierom had verzocht.

Brouwer was eerder voorzitter van de Commissie van Toezicht voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten. Daarvoor was hij rechter en voorzitter van het College van procureurs-generaal van het Openbaar Ministerie.

Naast Brouwer bestaat de commissie uit brigadegeneraal buiten dienst Leanne van den Hoek, voormalig korpschef Rotterdam-Rijnmond en voormalig lid van de CTIVD Aad Meijboom en Helen Hukshorn, directeur van Hooghiemstra & Partners.

De commissie biedt de resultaten van het onderzoek naar verwachting eind oktober 2022 aan de minister aan. Zij zal het rapport daarna, inclusief beoordeling, naar de Tweede Kamer sturen.