Defensie voert nieuwe versie SAP-bedrijfsvoeringsysteem in

Voor de huidige versie van het SAP-bedrijfsvoeringsysteem bij Defensie is over enkele jaren geen ondersteuning meer vanuit de leverancier. Met het programma Roger implementeert Defensie daarom de nieuwe versie: SAP S/4HANA. Het Adviescollege ICT deed aanbevelingen om de invoering goed te laten verlopen. In een brief aan de Tweede Kamer laat staatssecretaris Christophe van der Maat vandaag weten hoe Defensie de adviezen gaat opvolgen.

Zowel tijdens operaties als in de bedrijfsvoering gebruikt Defensie voor materiële en financiële processen het SAP-systeem. Defensie heeft, zoals gebruikelijk bij grote IT-projecten, het Adviescollege ICT gevraagd de aanpak van het programma Roger te toetsen.

Defensie neemt de adviezen om Roger beter te beheersen over. Zoals maatregelen om de bedrijfsvoering in alle gevallen zeker te stellen. Een ander advies is om de planning aan te passen. Dit om haalbaarheid en flexibiliteit te verhogen. Zo kunnen tegenvallers worden opgevangen.

Broodnodige klus

Staatsecretaris Van der Maat noemt Roger een belangrijke stap richting de slimmere, technologisch hoogwaardige krijgsmacht die Defensie wil en moet zijn. Van der Maat: “Hierdoor kunnen we missies en oefeningen nog beter plannen, voorbereiden en uitvoeren. Een flinke, maar broodnodige klus.”

Defensie start in juli met de uitvoeringsfase van Roger. SAP S/4HANA moet over enkele jaren zijn ingevoerd. De organisatie gaat in 1 keer technisch over (aan de achterkant) naar het nieuwe systeem. De gebruikers merken daar nog weinig van. Daarna gaan de gebruikers stapsgewijs met de nieuwe functionaliteit werken.