Sinds val Kaboel bijna 3.100 mensen uit Afghanistan naar Nederland gebracht

Sinds de Taliban Kaboel hebben ingenomen zijn bijna 3.100 mensen vanuit Afghanistan naar Nederland gebracht. Voor 1.860 personen was dat tussen 15 en 26 augustus. Nog eens meer dan 1.200 mensen volgden tussen begin september en 21 maart. Op dit moment zijn er nog zo’n 1.500 personen die naar Nederland mogen komen. Dat schrijven de ministers Hoekstra (Buitenlandse Zaken), Ollongren (Defensie) en staatssecretaris Van der Burg (Justitie en Veiligheid) in een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer.

Vergroot afbeelding Archieffoto van een Hercules die vorig jaar mensen uit Kaboel haalde.
Archieffoto van een Hercules die vorig jaar mensen uit Kaboel haalde.

Van de 1.500 bevinden zich er minder dan 1.200 nog in Afghanistan, 330 zijn in transit in een 3e land.

Het in kaart brengen van mensen die in aanmerking komen voor overbrenging naar Nederland is bijna afgerond. Het betreft personen die mogen komen op basis van de speciale voorziening. Dit was aangekondigd in de Kamerbrief van 11 oktober.
Het gaat om 625 medewerkers van NGO-projecten die Buitenlandse Zaken financierde. Verder betreft het ongeveer 500 mensen die werkten voor Defensie of EUPOL. Een deel van hen is inmiddels al in ons land.

Extra inspanning voor journalisten en mensenrechtenverdedigers

Op een door de Europese Unie opgestelde lijst staan ongeveer 650 Afghanen die een hoog risico lopen. Nederland is bereid hiervan 25 mensenrechtenverdedigers en (fixers van) journalisten op te nemen, inclusief hun gezinsleden. In de Kamerbrief van 11 oktober kondigde het kabinet al aan in internationaal verband, samen met EU-lidstaten, een extra inspanning te willen leveren voor deze specifieke groep.

Paspoort

Het is een ‘arbeidsintensief proces met vele uitdagingen’ mensen over te brengen nadat hun aanvraag is goedgekeurd, zo staat in de Kamerbrief. De grootste uitdaging is om personen Afghanistan uit te krijgen. Zelfs baby’s en kleine kinderen hebben daarvoor een geldig paspoort nodig. Nederland ontraadt personen zonder dit document de grens met Pakistan of Iran over te steken. Mensen die dit doen lopen risico te worden opgepakt en uitgezet. Ook is het in de praktijk vaak niet mogelijk hen verder naar Nederland te laten doorreizen.

Routes naar Nederland

Nederland gebruikt vooral de routes via Pakistan en Iran om Afghanen over te brengen. In beide landen zijn Nederlandse ambassades, die op vertoon van een paspoort visa kunnen verstrekken voor de reis naar Nederland. Ook regelen de ambassades eventuele tijdelijke opvang in het land, in samenwerking met het lokale kantoor van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM). Tot begin december maakte Nederland veel gebruik van de route via Qatar. Sindsdien zijn de vluchten op deze route opgeschort.