Defensie helpt vluchtelingen met bedden

Defensie stelt 5.000 (veld)bedden beschikbaar voor noodopvanglocaties in het land. Dat is nodig omdat er door de grote aantallen Oekraïense vluchtelingen onvoldoende reguliere opvangplekken zijn. Het Rode Kruis verdeelt de bedden: 1.500 gewone en 3.500 veldbedden.

De militaire organisatie leverde inmiddels 650 bedden af op de door het Rode Kruis aangewezen plekken in Emmen en Tilburg. Zo’n 1.350 veldbedden gingen al naar Brunssum, Utrecht en de Friese dorpen Tzum en Twijzel.

Defensie geeft de (veld)bedden tot eind augustus in bruikleen.

De toezegging aan het Rode Kruis gebeurde op verzoek van het ministerie van Justitie en Veiligheid.