Zorgen over ontwikkelingen in Mali

De verslechterende omstandigheden in Mali hebben invloed op verschillende missies in het West-Afrikaanse land. Defensie is betrokken bij een aantal daarvan. Met name de Frans-geleide Taakgroep Takuba ondervindt tegenwerking, meldt het kabinet gisteravond in een brief aan de Tweede Kamer.

Vergroot afbeelding Militair voertuig in landelijk gebied in Mali.
Archieffoto: Nederlandse militairen zijn al jaren actief in Mali.

Het kabinet noemt de uitzetting van de Franse ambassadeur in Mali en de terugtrekking van de Deense militairen uit Taakgroep Takuba zeer zorgelijk. Dit laatste gebeurde op verzoek van de Malinese transitieautoriteiten. De taakgroep richt zich op het tegengaan van terrorismedreiging.

Sinds enige weken kampt Takuba met tegenwerking van de Malinese transitieautoriteiten. Nederland praat met de partners binnen Takuba over de mogelijke gevolgen voor deze missie en de gezamenlijke veiligheidsinzet in Mali en de regio. Bij deze gesprekken liggen alle opties op tafel.

Namens Defensie zijn 2 stafofficieren actief bij Takuba. Een van hen zit in Mali, de ander is als liaisonofficier geplaatst op het regionale hoofdkwartier van de operatie in Tsjaad.

Daarnaast acht het kabinet het waarschijnlijk dat de Russische privémilitie Wagner Group actief is in Mali. Het is vooralsnog niet duidelijk of er een overeenkomst bestaat tussen deze militairen en de Malinese autoriteiten.

Andere missies

Nederland bekijkt ook met zijn partners binnen de EU en de VN wat de impact van de huidige ontwikkelingen in Mali is op de Europese Trainingsmissie (EUTM) en de VN-missie Minusma in Mali. Bij Minusma is Defensie actief met een C-130 en in totaal 90 personen. De Nederlandse bijdrage daar eindigt in principe medio mei 2022.

De Nederlandse luitenant-generaal Kees Matthijssen is Force Commander van de VN-missie. Hij heeft sinds begin dit jaar de troepenmacht van bijna 14.000 blauwhelmen onder zijn hoede.

Bij EUTM zijn 6 Nederlandse militairen ingezet. Ook die missie ervaart tegenwerking van de autoriteiten. Zo wordt militairen van EUTM toegang ontzegd aan verschillende Malinese militaire locaties.

Terrorisme

De onrust in de Sahelregio brengt risico’s met zich mee. Niet alleen in de Sahel en West-Afrika maar ook voor Nederland. Het gebrek aan duurzame vrede, stabiliteit en ontwikkeling kan leiden tot terroristische dreiging en irreguliere migratiestromen. Nederland zet zich met partners in om de grondoorzaken van instabiliteit en armoede in de Sahellanden weg te nemen en de weerbaarheid van de bevolking te vergroten.

Het kabinet stelt vast dat, ondanks de bovengenoemde ontwikkelingen, de Nederlandse en Europese belangen bij stabiliteit in Mali onveranderd zijn en dat het belangrijk is dat Mali zijn weg terugvindt naar een proces van democratische transitie.