Voornemen tot uitbreiding verplichte vaccinatie militairen

Defensie is van plan om de ‘Tijdelijke regeling vaccinatie COVID-19’ uit te breiden. De huidige regeling maakt een COVID-19 vaccinatie al verplicht voor een aantal militairen die in het buitenland verblijven. De uitgebreide regeling bepaalt dat de COVID-19 vaccinatie ook verplicht is voor militairen die zich voorbereiden op inzet of gereed staan voor inzet. De voorgenomen uitbreiding wil Defensie eerst overleggen met de bonden. De uitbreiding is dus nog niet van kracht.

De huidige regeling geldt voor militairen die buiten Nederland verblijven en waarbij niet-gevaccineerd zijn een verhoogd risico oplevert voor de inzetbaarheid van de krijgsmacht. In de voorgestelde uitbreiding van de regeling komt nu een bijzin voor militairen die zich voorbereiden op inzet. In de overige gevallen blijft vaccinatie van militairen tegen COVID-19 vrijwillig.

Militairen kunnen om medische redenen of vanwege op godsdienst, levensbeschouwing of zedelijke overtuiging gestoelde gewetensbezwaren bezwaar maken tegen verplichte COVID-19-vaccinatie. Dit geldt overigens voor alle vaccinaties die verplicht worden opgelegd.