Extra geld voor Defensie in 2022

Defensie krijgt er vanaf volgend jaar structureel € 428 miljoen bij en eenmalig € 13,5 miljoen. Het incidentele bedrag is bedoeld om activiteiten in te halen die vanwege covid niet door konden gaan. Denk aan oefeningen. In totaal heeft Defensie in 2022 € 12,9 miljard te besteden. Dit is vorige week besproken tijdens de behandeling van de begroting 2022 van Defensie in de Tweede Kamer en vandaag met de stemmingen vastgesteld. 

Vergroot afbeelding Deel van voordeur Ministerie van Defensie.
Het Ministerie van Defensie.

Van de € 428 miljoen investeert Defensie € 60 miljoen in extra munitie voor opleiden en trainen.
Verder gaat er € 20 miljoen naar zorg voor veteranen en wordt er € 15 miljoen besteed aan het versterken van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst. 

Verduurzaming vastgoed

Met het oog op de klimaatdoelstellingen voor 2030 en 2050 is er voor verduurzaming van vastgoed op Defensielocaties € 92 miljoen beschikbaar. Hiervan is € 71 miljoen bedoeld voor zonnepanelen, de rest voor duurzaamheidsmaatregelen gebouwen (energiebesparing) voor de jaren 2022-2024. 

Geld van uitgespaarde stroomkosten gaat in een fonds. Hieruit worden kosten betaald voor CO2-reducerende maatregen bij Defensie. Die stelt het ministerie vast in samenwerking met het Rijksvastgoedbedrijf en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Ook niet uitgegeven geld vanwege energiebesparende maatregelen gaan in het fonds voor CO2-reductie. 

De € 92 miljoen gaat in de begrotingskas (€ 18 miljoen is voor 2022, € 37 miljoen voor 2023 en € 37 miljoen voor 2024).Van de € 428 miljoen is € 300 miljoen het gevolg van een aangenomen motie van de VVD tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen in september. Van dat bedrag is € 120 miljoen bedoeld om onderhoudsachterstanden in militair materieel weg te werken en € 75 miljoen voor onderhoud van kazernes en andere gebouwen. In ICT wordt € 95 miljoen geinvesteerd. De overige € 10 miljoen wordt nog verdeeld.

Komende kabinetsperiode 4 miljard nodig

Van het bruto binnenlands product (bbp) gaat er nu 1,5% naar Defensie. De komende jaren wordt dat nog minder. Van de 30 NAVO-bondgenoten staat Nederland wat de Defensie-uitgaven betreft in 2024 naar verwachting op plaats 26. Door het gebrek aan financiën heeft Defensie over de hele linie problemen: met de IT, de betaling van het personeel, met de gereedstelling van militaire eenheden en met de broodnodige cyberactiviteiten om de verdediging tegen digitale aanvallen op orde te krijgen. Er is dan ook dringend meer geld nodig. Met de komende kabinetsperiode ruim € 4 miljard per jaar extra, gaat er 1,8% van het bbp naar Defensie. Daarmee zou Nederland in vergelijking met de NAVO-bondgenoten op het gemiddelde uitkomen. Er is structureel € 5 miljard meer nodig om toe te groeien naar de 2% bbp NAVO-norm.