Defensie wil militairen preventief testen op drugs

Minister Henk Kamp wil dat Defensie militairen preventief gaat testen op drugsgebruik. Zijn besluit is een reactie op het grote aantal militairen in de West dat in verband wordt gebracht met drugsgebruik.

Kamp is geschrokken van die berichten, zegt hij vandaag. “Drugsgebruik vormt een gevaar voor de inzetbaarheid van onze troepen en schaadt het vertrouwen in de krijgsmacht.”

Defensie hanteert een ‘zero tolerance’-beleid als het gaat om drugsgebruik. Het gebruik hiervan is verboden en leidt tot ontslag. Militairen bij Defensie zijn bekend met dit strenge beleid. Zij beschikken over (zware) wapens, zijn opgeleid om in missies en andere zware omstandigheden te opereren en krijgen mogelijk te maken met levensbedreigende situaties. Hierin moeten moeilijke keuzes gemaakt worden. Dit valt niet te rijmen met het bezit en gebruik van drugs.

Het is nog niet bekend op welke termijn de maatregel ingaat. Dat vereist voorbereiding en vergt ook overleg met de vakbonden. Naast preventieve testen, komt er ook meer voorlichting om het probleem van drugsgebruik aan te pakken.