Defensie ondersteunt bij inrichting paviljoens Almere

Zo’n 20 landmachtmilitairen helpen vandaag en morgen bij de inrichting van paviljoens in Almere. De bedoeling is dat daar zo’n 450 asielzoekers kunnen verblijven. De bijdrage van Defensie is op verzoek van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

De militairen gaan de paviljoens niet zelf opzetten. De bedoeling is dat zij samen met medewerkers van het Rode Kruis ondersteunen bij de inrichting ervan. Zij gaan bijvoorbeeld vlonders leggen.

Defensie draagt op dit moment al op verschillende manieren bij aan de opvang van Afghaanse vluchtelingen en andere asielzoekers. Zo is er opvang in Heumensoord en op defensielocaties in Amsterdam, Harskamp, Zeist en Zoutkamp.