Defensie verwelkomt Henk Kamp als minister

Een oude bekende van de militaire organisatie keert als demissionair minister tijdelijk terug op het departement aan het Haagse Plein. Het is de 69-jarige Henk Kamp. Hij gaat vandaag aan de slag totdat er een nieuw kabinet is.

Vergroot afbeelding De nieuwe minister komt aan.
Kamp werd vanmorgen op het ministerie onthaald.

Kamp is geen onbekende op Defensie. Als VVD-minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer kreeg hij op 12 december 2002 voor het eerst de leiding over Defensie in handen. Dat gebeurde in het kabinet Balkenende I nadat minister van Defensie Korthals was afgetreden. Kamp kreeg Defensie erbij.

In Balkenende II was Defensie voor Kamp geen neventaak meer. Hij werd benoemd tot minister van Defensie. Dat werd hij wederom in het kabinet Balkenende III.

2002 - 2007

Uiteindelijk leidde Kamp de Defensieorganisatie van 12 december 2002 tot 22 februari 2007. Belangrijkste wapenfeiten in die jaren waren onder meer dat militairen werden ingezet in Afrika, Afghanistan, Bosnië en Irak. Als het aan Kamp had gelegen waren de Leopard 2 A6-tanks in inventaris gebleven. Hij pleitte niet alleen voor het behoud ervan omdat je als NAVO moet tonen een geloofwaardige zelfverdedigingsmacht te zijn. Hij meende ook dat je als land de inzet van tanks in missiegebieden niet moest uitsluiten. Kamp had verder te maken met personeelstekorten, vooral onder het vliegende personeel en bij de commandotroepen. Voorts werd hij geconfronteerd met forse bezuinigen op de Defensie-uitgaven. In zijn ambtsperiode ging het om bijna € 1 miljard.