Evacués van Marine Etablissement Amsterdam naar Heumensoord

De circa 240 Afghaanse evacués die op het Marine Etablissement Amsterdam zaten, zijn allemaal overgebracht naar Heumensoord. Vandaag gaat ook een deel van de mensen op Legerplaats Harskamp naar de opvang bij Nijmegen. Het is nog onduidelijk  wanneer Defensie weer helemaal over de legerplaats beschikt.

Vergroot afbeelding Marine Etablissement Amsterdam.
Marine Etablissement Amsterdam.

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) weet ook nog niet wanneer er verplaatst wordt vanaf de andere Defensielocaties. Dit zijn de Willem Lodewijk van Nassaukazerne (Zoutkamp) en het Wallaardt Sacré Kamp (bij Huis ter Heide). Het COA is afhankelijk van de beschikbare plekken. Op Heumensoord is dit op termijn 1.000 terwijl Defensie zo’n 1.700 evacués heeft opgevangen.

Het streven blijft om de opvang van Afghaanse evacués op Defensielocaties zo kort mogelijk te houden. Zo wordt de impact op de militaire bedrijfsvoering, zoals de geoefendheid, zo klein mogelijk gehouden. Alleen voor Zoutkamp, waar ongeveer 500 mensen worden opgevangen, staat de duur vooralsnog langer gepland.