Defensie schrapt tijdelijk schietoefeningen vanwege opvang evacués uit Afghanistan

Vanwege de opvang van evacués uit Afghanistan op militaire complexen, schrapt Defensie een aantal oefeningen. Defensie kan ze echter niet allemaal stoppen. Getraindheid is noodzakelijk om militairen in te zetten, zoals bijvoorbeeld nu op de Afghaanse luchthaven in Kaboel.

De schietoefeningen op Legerplaats Harskamp in de gemeente Ede, liggen tot nader order wel stil.

Eerste evacués op Harskamp

De oefeningen in het noorden van het land, rondom de Willem Lodewijk van Nassaukazerne, gaan aangepast door. Dit heeft te maken met de omvang en aard van de oefeningen. Ook de afstand van de oefeningen tot de opvanglocatie speelt een rol. Wel zijn de schietoefeningen als onderdeel geschrapt. Evacués hebben hierdoor nauwelijks tot geen geluidoverlast. Defensie staat in nauw contact met het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) over de voortgang van de oefeningen en de impact op evacués.

Het is op dit moment nog niet bekend voor hoe lang de schietoefeningen zijn geschrapt.