Eerste evacuees uit Afghanistan opgevangen in kazerne Defensie

De eerste evacuees uit Afghanistan zijn vanavond aangekomen op de Willem Lodewijk van Nassaukazerne in Zoutkamp. Het gaat om een groep van 28 personen, die in de afgelopen dagen vanuit Kaboel naar Nederland zijn gevlogen.

Vergroot afbeelding Mensen stappen in een vliegtuig.
De groep werd eerder deze week vanuit Afghanistan geëvacueerd.

Defensie stelt de locatie beschikbaar in overleg met het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het Centraal Orgaan Asielzoekers is verantwoordelijk voor de daadwerkelijke opvang.

Defensie voert sinds 18 augustus evacuatievluchten uit vanuit Afghanistan. Een overzicht van de vluchten die vertrekken vanuit Afghanistan en aankomen op Schiphol is te zien via www.defensie.nl/onderwerpen/evacuatievluchten-afghanistan.