Overheid steunt bedrijven bij leveringen aan Amerikaanse Defensie

Het leveren van industriële producten, materialen en diensten aan het Amerikaanse ministerie van Defensie (en de daaraan gelieerde defensie-industrie) wordt makkelijker. Dat gebeurt op basis van de Netherlands Defense Priorities and Allocations System (NL-DPAS). De ministeries van Defensie, Economische Zaken en Klimaat en de Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid hebben daarvoor vanmiddag hun handtekeningen gezet.

Vergroot afbeelding Vertegenwoordigers van Defensie, Economische Zaken en Klimaat en de Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid zetten hun handtekening.
Vertegenwoordigers van Defensie, Economische Zaken en Klimaat en de Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid zetten hun handtekening

Nederlandse bedrijven die zich door ondertekening van een code of conduct aan het NL DPAS verbinden, verklaren daarmee dat zij, indien dat wordt gevraagd, met prioriteit aan het Amerikaanse ministerie van Defensie zullen leveren. Andersom geldt hetzelfde voor Amerikaanse bedrijven die zich hebben gecommitteerd aan het US DPAS in de richting van Defensie. Door deze wederkerige afspraken wordt de leveringszekerheid aan de defensieorganisaties van beide landen vergroot.

Rechten en plichten

Voor bedrijven zijn deze afspraken aantrekkelijk omdat zij eerder in aanmerking komen voor defensie-opdrachten (of (sub)contracten) dan bedrijven die niet bij DPAS zijn aangesloten. De Nederlandse regering ondersteunt dit.

De code beschrijft onder welke voorwaarden een bedrijf zich kan verbinden aan de NL-DPAS en welke rechten en plichten dat met zich meebrengt. Deelname levert een ‘keurmerk van leveringsbetrouwbaarheid’ op. Ondertekening van de code levert Nederlandse bedrijven een voorkeurspositie op. Dat is het geval als ze meedingen naar Amerikaanse defensieopdrachten.

De nieuwe NL-DPAS vereenvoudigt nu het handelsproces tussen Nederland en de VS en het vergroot leveringszekerheid voor Defensie vanuit de VS.