Visser: ‘‘Investeren in munitie hoognodig’’

Defensie heeft de afgelopen periode flink geïnvesteerd in het op orde brengen van de munitievoorraden voor de zogenoemde 2e hoofdtaak, het bevorderen van de (internationale) rechtsorde en stabiliteit. Momenteel zijn er echter nog onvoldoende voorraden voor de verdediging van het Koninkrijk en dat van zijn bondgenoten, de 1e hoofdtaak van de krijgsmacht.

Vergroot afbeelding Voorraden munitie in kratten.
Onvoldoende voorraden munitie voor de verdediging van het Koninkrijk en dat van zijn bondgenoten.

Ook is er een structureel exploitatietekort voor munitie voor opleiding en training. Aanvullende investeringen zijn nodig. Een besluit hierover is aan het volgende kabinet laat staatssecretaris Barbara Visser de Kamer vandaag weten.

Doorgroeien naar grotere voorraden voor de 1e hoofdtaak vereist een langetermijnplanning stelt Visser. Dat komt onder meer doordat de industrie voor hoogtechnologische kapitale munitie niet eenvoudig kan opschalen. Ook moet opslagcapaciteit vrijkomen. Defensie werkt hard om geëxpireerde munitievoorraden te demilitariseren. Bij een aanzienlijk deel van de oudste munitie is dat inmiddels gebeurd. Begin dit jaar heeft Defensie het tempo van de demilitarisering opgevoerd. Om dit proces de komende jaren te versimpelen, wil Defensie raamovereenkomsten afsluiten met dienstverleners in de munitieverwerkende industrie.

Munitieprijzen omhoog

Door een exploitatietekort lukt het niet om de huidige vraag naar conventionele munitie voor opleiding en training volledig te betalen. Het tekort van structureel € 60 miljoen wordt onder meer veroorzaakt doordat de munitieprijzen harder stijgen dan voorzien. Dit komt door groeiende Defensie-investeringen van landen wereldwijd en daarmee een groeiende vraag naar munitie. Ook moet er meer munitie worden vervangen dan in voorgaande jaren. Dat heeft te maken met strikte toepassing van de veiligheidsnormen.

Visser heeft het munitiebudget voor opleiding en training in 2020 en 2021 incidenteel met € 40 miljoen verhoogd en is dat ook voor volgend jaar van plan. De staatssecretaris zoekt naar een structurele oplossing voor het tekort. Zo wordt bekeken of het verbruik van duurdere munitiesoorten kan verminderen. Daarbij onderzoekt Defensie mogelijkheden van minder dure trainingsmunitie en simulatie. Het uitgangspunt is en blijft dat de geoefendheid van de individuele militair gegarandeerd blijft.

Veiligheid

Behalve voldoende voorraad en opslagcapaciteit is ook een goed werkend munitiedomein nodig. Daarbij speelt veiligheid een grote rol. Hiertoe heeft Defensie verschillende verbetertrajecten in gang gezet, onder meer op het gebied van regelgeving, opleidingen en kennis.