Berichtgeving over programma wielvoertuigen

De Telegraaf heeft een artikel gepubliceerd over het programma Defensiebrede Vervanging Operationele Wielvoertuigen (DVOW). In het artikel is met name aandacht voor de verwerving van de 12kN voertuigen en de Gryphus. Met het DVOW programma worden de operationele wielvoertuigen van Defensie vervangen en gemoderniseerd.

Het programma bestaat uit 8 deelprojecten. In totaal gaat het om meer dan 6.000 voertuigen en 2.500 containersystemen en laadbakken. Hiervan zijn al meer dan 2.700 voertuigen en 600 containersystemen en laadbakken geleverd. Deze worden met succes gebruikt. Met de uitrol van het DVOW programma maakt Defensie een grote stap voorwaarts door de invoering van moderne wielvoertuigen die de basismobiliteit vormen van nagenoeg alle eenheden.

Vergroot afbeelding Scania Gryphus.
Alle Gryphus vrachtwagens met de daarvoor bedoelde containers voldoen aan de wegenverkeerswet.

12kN AirAssault

Het project 12kN AirAssault is 1 van de deelprojecten van het DVOW programma en voorziet in de verwerving van nieuwe voertuigen voor 11 Luchtmobiele Brigade. Het project heeft te kampen met een vertraging van tenminste een jaar vanwege de complexe ontwikkeling van het voertuig door de leverancier.

Defensie is in nauw overleg met de leverancier op welke wijze in oplossingen kan worden voorzien. Dit overleg is nog steeds gaande.  

De Luchtmobiele brigade houdt al langer rekening met de komst van deze nieuwe voertuigen. Hoe langer dat duurt, hoe uitdagender het wordt om de huidige voertuigen inzetbaar te houden. Door voertuigen te poolen, onderdelen van voertuigen uit te wisselen en extra onderhoud uit te voeren kunnen de getraindheid en gereedheid nu behouden blijven. Bij verdere vertraging van de uitlevering van nieuwe voertuigen kan de operationele gereedheid meer in het gedrang komen. De planning van het programma van de brigade zal worden herbezien zodra duidelijk is hoe groot de vertraging in de levering van nieuwe voertuigen gaat zijn.

12kN Korps Mariniers

Het Telegraafartikel gaat ook in op 12kN voertuig voor het Korps Mariniers. In totaal zijn er 1.185 voertuigen 12kN besteld voor de krijgsmacht. Alleen de ongeveer 100 voertuigen die voor het amfibisch optreden waren bestemd zijn niet besteld. Defensie heeft dit voor contractondertekening besloten.

Omdat de offerteaanvraag was gebaseerd op functionele eisen, kon pas op de specificaties van de aanbieding worden geconstateerd dat het voertuig niet in alle gevallen paste op de landingsvaartuigen. Om dergelijke situaties in de toekomst te voorkomen zijn de procedures door Defensie aangepast. De voertuigen worden nu in een ander project aangeschaft.

Gryphus

In het artikel wordt ook stilgestaan bij de Gryphus. Wie het artikel snel leest, trekt wellicht de conclusie dat de 2.800 bestelde vrachtwagens niet veilig de weg op kunnen. Het tegendeel is waar: alle Gryphus vrachtwagens met de daarvoor bedoelde containers voldoen aan de wegenverkeerswet en zijn dan ook veilig te gebruiken, zowel op de weg als in het terrein. 

Defensie heeft bewust gekozen om de Gryphus te combineren met zogeheten ISO-standaard 8-voet container(s). Dit heeft te maken met operationele redenen zoals terreinvaardigheid en bescherming van personeel tegen mijnen. De Gryphus en dit type container vormen dus een gezamenlijke combinatie, het is in principe niet de bedoeling om Gryphus te combineren met andere containers. Hier heeft Defensie andere voertuigen voor.

Een gedeelte van deze vrachtwagens is al ingestroomd bij de operationele eenheden en wordt dagelijks gebruikt.