Tijdelijk extra troepen uit voorzorg naar Afghanistan

De 80 extra Nederlandse militairen die sinds medio februari  paraat staan voor de NAVO-missie in Noord-Afghanistan worden binnenkort ingezet. Dat heeft het kabinet vandaag besloten. Zij springen bij omdat de veiligheidssituatie naar verwachting verslechtert en de dreiging voor Nederlandse en overige coalitietroepen toeneemt.  

Vergroot afbeelding Zwart silhouet van militair die geweer laadt.
Archieffoto: militair van de force protection.

De Taliban houdt zich vanaf 1 mei mogelijk niet langer aan de afspraak om geen NAVO-troepen aan te vallen. Dit akkoord tussen de Verenigde Staten en de Taliban is 14 maanden geleden gesloten. Hierin staat onder meer dat buitenlandse troepen vanaf 1 mei 2021 weg zouden zijn uit Afghanistan, mits aan een aantal voorwaarden werd voldaan.

Eerder deze week maakten  de VS en NAVO bekend alle troepen terug te trekken uit Afghanistan. Dit gebeurt tussen 1 mei en 11 september 2021. Om ervoor te zorgen dat dit vellig kan, moeten de coalitietroepen, waaronder Nederlandse eenheden, voorbereid zijn op Taliban-aanvallen.

NAVO-verzoek

Deze verwachte verslechterde veiligheidssituatie is de reden waarom de NAVO-commandant in Noord-Afghanistan Nederland heeft gevraagd om inzet van de 80 militairen. Zij moeten de veiligheid van de NAVO-troepen  versterken. Ook dragen ze bij aan een ordelijke afbouw van de missie en veilige terugkeer van de Nederlandse militairen uit Afghanistan. De extra militairen zijn dus niet bedoeld om ‘gaten te dichten’ van coalitiepartners die hun troepen terug trekken.

Mazar-e-Sharif

De extra troepen gaan dezelfde beveiligingstaken uitvoeren als de al aanwezige Nederlandse force protection. Die is defensief van aard en gericht op het beveiligen van het personeel van Kamp Marmal in Mazar-e-Sharif en de directe omgeving. De eenheid bestaat voornamelijk uit infanteristen van de Koninklijke Landmacht.

De inzet is voor ongeveer 5 maanden. De militairen gaan voor vertrek 10 dagen in quarantaine. Ze  zijn gevaccineerd tegen COVID-19.

Nederlandse bijdrage Resolute Support

Aan de NAVO-missie Resolute Support in Afghanistan nemen nu zo’n 150 Nederlandse militairen deel. Ze trainen en adviseren de Afghaanse veiligheidsdiensten. Zij begeleiden de veiligheidsdiensten bij hun logistiek, verbindingen en bedrijfsvoering. Ook adviseren zij over de positie van vrouwen, speciale operaties en bestrijding van criminaliteit.

Eind deze maand stijgt de totale Nederlandse bijdrage naar ongeveer 230 militairen. Het streven is om 11 september 2021 alle troepen terug in Nederland te hebben.