Suriname en Nederland herstellen militaire samenwerking

Suriname en Nederland gaan weer militair samenwerken. Dat is de uitkomst van de gesprekken die minister Ank Bijleveld-Schouten gisteren voerde met haar Surinaamse collega Krishna Mathoera. Bijleveld is van 7 tot en met 10 april in Suriname op uitnodiging van de Surinaamse regering.

Vergroot afbeelding Minister Ank Bijleveld-Schouten en haar Surinaamse collega Krishna Mathoera met de intentieverklaring in de hand.
Minister Ank Bijleveld-Schouten en haar Surinaamse collega Krishna Mathoera bij de ondertekening van de intentieverklaring.

De ministers ondertekenden na afloop van de besprekingen een intentieverklaring. Daarin zegt Nederland onder meer ondersteuning toe bij de opleiding en training van het militaire kader van Suriname. De Nederlandse Defensie Academie en Koninklijke Militaire School worden hierbij betrokken.

Mathoera benadrukte het belang van samenwerking. “Zo kunnen we onze defensie professionaliseren. Zodat het veiligheid kan bieden en aan stabiliteit kan bijdragen.” Ook was ze optimistisch over de toekomst: “Wij staan achter deze verklaring en we zetten deze afspraken de komende periode om in concrete acties.”

Jungletraining hervat

De Surinaamse minister bood aan om de jungletraining in Suriname weer te hervatten. Tot 2010 oefenden Nederlandse militairen regelmatig in het Surinaamse oerwoud, begeleid door het Surinaamse Nationale Leger. Bijleveld heeft hier positief op gereageerd en binnenkort worden de mogelijkheden verkend. Ook wordt bekeken in hoeverre Nederland technische assistentie kan bieden bij de organisatieontwikkeling van het Surinaamse Nationale Leger en de Kustwacht.

Vergroot afbeelding Minister Bijleveld en de Surinaamse president Chan Santokhi staan in een kamer, achter hen de Nederlandse en Surinaamse vlag.
Minister Bijleveld ontmoette ook de Surinaamse president Chan Santokhi.

Bevestiging vriendschap

“De afspraken die we vandaag maken, dragen bij aan het herstel van onze relatie en bevestigen onze vriendschap”, aldus minister Bijleveld. “We maken hiermee een eerste stap en bekijken samen waar we deze samenwerking in de toekomst kunnen uitbreiden.”

Militaire muziek

Tenslotte vroeg Suriname om ondersteuning op het gebied van militaire muziek voor ceremonieel en protocollaire aangelegenheden. Bijleveld overhandigde tijdens haar bezoek muziekinstrumenten voor de Surinaamse militaire kapel. Verdere samenwerking wordt bekeken.