Vaccinatieregeling militairen aangepast op COVID-19

Militairen die worden uitgezonden, moeten zich mogelijk vóór vertrek tegen COVID-19 laten vaccineren. Dit is verplicht wanneer niet-ingeënt zijn een verhoogd risico oplevert voor de inzetbaarheid van de krijgsmacht.

Er is nu een ‘Tijdelijke regeling vaccinatie COVID-19’, gepubliceerd in de Staatscourant. Op basis daarvan kan de minister per buitenlandse uitzending besluiten tot wel of geen verplichte vaccinatie.