Defensie en de herdenking in Wageningen

Defensie levert ook in de toekomst detachementen uit de 4 krijgsmachtdelen voor het bevrijdingsdefilé van Wageningen. De frequentie wordt echter teruggebracht naar eens in de 5 jaar. De overige militaire ondersteuning van de jaarlijkse herdenking blijft wel gewoon jaarlijks plaatsvinden. Defensie sloot hiervoor in oktober een overeenkomst met de Stichting Wageningen '45.

Vergroot afbeelding Veteranen zwaaien naar het publiek vanaf een open truck.
Archieffoto van 5 mei 2018 in Wageningen tijdens het bevrijdingsdefilé.

Vandaag berichtte omroep Gelderland dat de gemeente Wageningen er vanuit ging dat Defensie niet meer aan het defilé zou willen meewerken. Dit zou het einde van het defilé kunnen betekenen. Die vrees is dus onjuist. De gemeente heeft de stichting gevraagd met Defensie in gesprek te gaan. 

Het herdenken van onze vrijheid is belangrijk. Daarom verleent Defensie jaarlijks in Nederland medewerking aan vele herdenkingsactiviteiten. Al deze steunverleningen drukken zwaar op de operationele capaciteit van de krijgsmacht. Daarom kijkt Defensie kritischer naar toekomstige bijdragen. Defensie hanteert hierbij het uitgangspunt dat wat civiel is te doen, zoveel mogelijk civiel wordt uitgevoerd (catering, tentopbouw, logistiek etc). Defensie levert steun die alleen de krijgsmacht kan leveren. Denk aan militair ceremonieel, een fly past of militaire muziek.

2025

Als gevolg van de covid-pandemie is er geen defilé in 2021. Volgens de huidige afspraken met de stichting is het eerstvolgende bevrijdingsdefilé met detachementen van de krijgsmacht in 2025.