Energietransitie: Nieuwe energie voor Defensie

Defensie investeert meer en meer in duurzame energie. Met de transitie van fossiele brandstoffen naar schone energie, dringt Defensie onder meer de CO2-uitstoot terug. Defensie integreert klimaatverandering zoveel mogelijk in het beleid. Via een webinar besteedde Defensie gisteren aandacht aan deze vraagstukken. Daarbij spraken onder anderen voormalig Commandant der Strijdkrachten generaal Tom Middendorp en beleidsdirecteur Defensie Joep Wijnands.

Fossiele brandstoffen komen vaak uit politiek instabiele landen, wat het transport risicovol kan maken. Zeker als die brandstoffen nodig zijn in een missiegebied. Defensie wil de krijgsmacht dan ook vergroenen.

Defensie neemt tegenwoordig duurzaamheidsaspecten mee bij elke grote aanbesteding. Waar mogelijk wordt zonne- of windenenergie gebruikt. Een andere optie is om duurzaam in te kopen. Per situatie wordt bekeken wat het meest haalbare en betaalbare is.

Ook klimaatverandering wordt zo veel mogelijk in het beleid geïntegreerd. Door klimaatverandering worden de omstandigheden steeds extremer. Uitrustingen moeten bijvoorbeeld de verschillende omstandigheden aankunnen. Extreme weersomstandigheden zijn van invloed op vrede en veiligheid. Denk aan conflicten over grondstoffen en (water) schaarste, natuurrampen en migratieproblemen. Het raakt Defensie direct.

Energiedoelen

Defensie heeft dan ook het doel om in 2030 ten opzichte van 2010 20% minder afhankelijk te zijn van fossiele brandstoffen. Dat jaar moet Defensie 50% zelfvoorzienend zijn op het gebied van energie op kampementen in missiegebieden. Voor 2050 moet dat zelfs 100% zijn, terwijl de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen 70% minder moet zijn.

Om dit te bereiken zijn al flink wat initiatieven en innovaties. Een voorbeeld is dat fossiele vliegtuigbrandstof wordt gemengd met biokerosine. De marechaussee geeft opleidingen in een nieuw lesgebouw, voorzien van een innovatieve ijsbuffer installatie, warmtepompen, zonnepanelen en zon-luchtwarmtecollectoren.  En bij de marine wordt getest met de Nederdrone: een drone op waterstof die langere afstanden kan afleggen dan zijn op batterijen draaiende voorganger.

Bekijk hier de clip over de energietransitie bij Defensie.