Bauer pleit voor langdurige duidelijkheid in verkiezingsdebat over Defensie

Geef de krijgsmacht langdurige duidelijkheid. Zowel voor het budget als voor de koers. Daarvoor pleitte Commandant der Strijdkrachten luitenant-admiraal Rob Bauer vandaag bij de opening van een groot verkiezingsdebat over Defensie. Dat werd georganiseerd door opinieweekblad Elsevier de Nederlandse Industrie voor Defensie & Veiligheid (NIDV).

Vergroot afbeelding CDS luitenant-admiraal Rob Bauer.
CDS luitenant-admiraal Rob Bauer.

Volgens Bauer is de krijgsmacht op dit moment niet adequaat voorbereid op toekomstige en sommige huidige dreigingen. “Wij zijn op een kritiek punt aanbeland.”

Levensaders economie

Hij verwees naar de inlichtingendiensten. Die waarschuwden onlangs weer hoe acuut de dreiging is. Een greep: cyberaanvallen op vitale infrastructuur, bedrijven, ziekenhuizen, dataknooppunten en kennisinstituten. Actieve bedreiging van de levensaders van de economie vanuit onder meer Rusland en China. Behalve cyber investeert Rusland ook steeds meer in nieuwe en geavanceerde conventionele en nucleaire wapensystemen. “Dit wordt helder beschreven in de Defensievisie die minister Bijleveld-Schouten in oktober 2020 heeft gepresenteerd. Deze visie wordt gedragen door de commandanten en het voltallige kabinet.”

“Om al die dreigingen het hoofd te bieden is de komende 15 jaar structureel € 13 tot 17 miljard extra nodig”, aldus Bauer. Alleen dan kan Defensie aan haar nationale en internationale verplichtingen voldoen. Het staat voorgerekend in de Defensievisie 2035.

Digitalisering

Maar het gaat om meer dan alleen geld. Defensie moet ook een omslag maken naar digitalisering van het slagveld. Ook dat staat in de Defensievisie. De oorlog wordt gewonnen door degene die als 1e de meest nauwkeurige en relevante informatie verzamelt en snel bij zijn commandanten brengt. Bauer: “Hoe zorg je dat je de verzamelde data snel op een centrale plek krijgt en verwerkt tot bruikbare informatie? Een teamleader van een special forces-eenheid heeft niets aan een usb-stick vol ruwe data.” 

Het is volgens hem dan ook geen keuze tussen of conventionele of hybride wapens. Het is en-en. “Je moet op alle terreinen sterk zijn, blijven of worden."

Vergroot afbeelding Het hoedje uit de speech van CDS Rob Bauer.
Het hoedje van papier uit de speech van Bauer. De tekst is onderaan dit bericht te downloaden.

Nederland bungelt onderaan

Er lijkt een ruime politieke meerderheid te zijn om de komende kabinetsperiode naar het Europese gemiddelde van 1,9 procent van het bbp toe te groeien. Hoog tijd volgens Bauer want het Defensiebudget zit nu op 1,49%. “Daarmee bungelen we onderaan de lijst van Europese NAVO-bondgenoten. De belofte die Nederland in 2014 aan haar bondgenoten deed en sindsdien 4 keer vanuit het hoogste politieke niveau is herhaald, wordt niet nagekomen.”

Niet afhaken 

Het niet nakomen van beloftes slaat de bodem weg onder al onze allianties waarschuwde Bauer. “En daarmee onder onze eigen veiligheid.” Samenwerking binnen de EU en de NAVO kan volgens hem alleen maar slagen als partijen een rotsvast vertrouwen hebben in elkaar. En niet afhaken als het een jaar later politiek niet opportuun is. 

Bauer: “Het is niet aan militairen om zich openlijk te mengen in politieke debatten. Het enige wat wij vragen, is dat de politiek ons in staat stelt om dat belangrijke werk te doen. Maak onze mannen en vrouwen in uniform duidelijk dat de offers die zij brengen, gezien en gewaardeerd worden. Niet alleen met woorden. Niet alleen met medailles. Maar met politiek commitment. Zowel op de koers, als op het budget. Want zij zijn het die zorgen dat Nederland voorbereid is."

Debat terugkijken

In het verkiezingsdebat gingen 4 (aspirant) Tweede Kamerleden (VVD, CDA, D66 en PvdA) met elkaar in discussie over onder meer over Bauers betoog. Kijk het debat terug op YouTube.