Defensie en Shell trekken samen op voor vrede en stabiliteit

In 2035 is Defensie een slimme, hoogtechnologisch organisatie met een groot aanpassingsvermogen. Dat is de krijgsmacht dan mede dankzij reservisten en de samenwerking met (civiele) partners. Zij zorgen ervoor dat Defensie op het juiste moment de juiste, specialistische informatie heeft. Staatssecretaris Barbara Visser en president-directeur Shell Nederland Marjan van Loon tekenden vandaag voor zo’n krachtenbundeling met de intentieverklaring ‘Regeling inzet reservisten bij Defensie’.

Steeds meer werkgevers staan open voor samenwerking met Defensie en geven hun medewerkers ruimte om zich naast hun civiele werk in te zetten voor de krijgsmacht. Dat geldt ook voor Shell. Het bedrijf heeft besloten om het voor medewerkers makkelijker te maken om reservist te worden. Hiervoor zijn bijvoorbeeld juridische aanpassingen gemaakt in de arbeidsvoorwaarden. Ook krijgen Defensie-reservisten bijzonder verlof toegekend.

Samenwerking gaat lang terug

President-directeur Van Loon vertelt dat de samenwerking meer dan 100 jaar teruggaat. Al voor de Tweede Wereldoorlog leverde het bedrijf brandstof aan Defensie. Door de samenwerking te versterken wil het energiebedrijf bijdragen aan een adaptieve krijgsmacht en een veilige en stabiele wereld. Van Loon: “Shell is wereldwijd actief en als geen ander afhankelijk van veiligheid en stabiliteit. Die zaken zijn een direct gevolg van de inspanningen van Defensie.”

Visser: “Er zijn inderdaad veel overeenkomsten, zoals de internationale instabiliteit waar Shell dagelijks mee te maken heeft. Nederlandse publieke en private belangen staan onder druk. Cruciale fysieke en digitale knooppunten zijn vaker doelwit. Onze vrede en onze veiligheid zijn bepaald niet vanzelfsprekend. We hebben een slimme, sterke en snelle krijgsmacht nodig en een weerbaar Nederland. Dat kan door meer te delen en samen te werken. Met andere overheden, scholen, kennisinstellingen én bedrijven.”

Defensie is van oudsher een gesloten organisatie. Reservisten hebben daarom een belangrijke meerwaarde. “Zij zorgen voor de verbintenis met de samenleving. Daarnaast brengen zij een frisse blik van buiten en kunnen wij leren van hun ervaringen. Daarom is het goed dat we nu gaan samenwerken met Shell. We gaan invulling geven aan die samenwerking en aan gedeeld werkgeverschap. Om te zien wat wel werkt en wat niet. Daarbij zijn we bereid om van elkaar te leren.”

Kruisbestuiving

“De verbintenis tussen Shell en Defensie is niet alleen goed voor beide partijen, maar ook goed voor de persoonlijke ontwikkeling van de individuele reservist”, aldus Visser. “We starten klein, maar ik hoop dat het tot iets groots en moois mag leiden.”

Daar sluit Van Loon zich volmondig bij aan. “Er is sprake van kruisbestuiving. De ervaring die mensen opdoen bij Defensie is waardevol. Je leert om te gaan met bijzondere situaties. Daarnaast weten we elkaar te vinden qua veiligheid in de zin van ‘safety’, dus bedrijfsveiligheid. Dit staat centraal in beide organisaties.”