Verantwoording Webrichtlijnen

Defensie.nl voldoet over het algemeen aan versie 2 van de Webrichtlijnen (WRv2).

Bijna 100% Webrichtlijnenproof

Defensie.nl voldoet voor bijna 100% aan de Webrichtlijnen. Het kan voorkomen dat de website op onderdelen niet voldoet. Dat komt door de omvang van de site. Die omvang maakt het beheer tot een intensieve opdracht. Defensie.nl bestaat uit ruim 5.000 pagina’s (url’s). Het beheer is in handen van een webmaster en 7 redacteuren.

Informatie en klachten over toegankelijkheid Defensie.nl

Ervaart u Defensie.nl (op onderdelen) als minder toegankelijk? Of heeft u tips of opmerkingen over toegankelijkheid? Laat het weten via het contactformulier of bel met Informatie Rijksoverheid via 1400.

Onderdelen waarop Defensie.nl niet voldoet aan de Webrichtlijnen

Op de volgende onderdelen kan het voorkomen dat Defensie.nl niet voor 100% aan de Webrichtlijnen voldoet.

Pdf's

 • Specificatie

Pdf-documenten op Defensie.nl.

 • Oorzaak

De Webrichtlijnen stellen zeer hoge eisen aan pdf-bestanden. Diverse partijen leveren pdf’s aan voor Defensie.nl. Niet iedereen beschikt over de specifieke kennis om een pdf te maken volgens de Webrichtlijnen. Daardoor kan Defensie.nl niet garanderen dat alle pdf’s op de site aan de Webrichtlijnen voldoen.

 • Gevolg

Defensie.nl meent afwijking van de norm voldoende te hebben opgelost door een goed alternatief aan te bieden.

 • Alternatieven

Als oplossing voor het probleem hanteert Defensie.nl een set met minimale eisen voor pdf’s op de website. Uitgangspunt blijft om pdf’s te publiceren die helemaal aan de Webrichtlijnen voldoen. Maar Defensie.nl accepteert voorlopig ook pdf’s die aan de volgende eisen voldoen: de indeling is PDF/A-1a of PDF/UA-1, de tekst moet selecteerbaar en kopieerbaar zijn, de pdf bevat geen gescande documenten of afbeeldingen, de pdf bevat geen persoonlijke gegevens en het juiste departement staat in de metadata.

 • Maatregelen

Defensie.nl stelt strenge eisen aan nieuwe pdf’s. De pdf’s moeten minimaal voldoen aan de eisen onder 'Alternatieven'.

 • Planning

De strenge minimale eisen aan nieuwe pdf’s gelden al.

Video

 • Specificatie

De video’s van Defensie.nl voldoen niet allemaal aan de Webrichtlijnen. De video’s hebben bijvoorbeeld geen uitgeschreven tekst of audiobestand van wat de video laat zien of horen.

 • Oorzaak

Defensie publiceert een relatief groot aantal video’s, die vooral tot doel hebben het optreden van de krijgsmacht zichtbaar te maken en daarmee de boodschap te versterken. Het toegankelijk maken van alle video´s zou onevenredig veel tijd en geld kosten.

 • Gevolg

Sommige bezoekers van Defensie.nl kunnen de video niet of niet goed gebruiken.

 • Alternatieven

De redactie van Defensie.nl schrijft bij alle video´s een introductietekst waar de inhoud van de video kort wordt toegelicht. Deze video´s verschijnen allemaal onder het tabblad Downloads. Voor uitgebreidere informatie over de inhoud van een video kunt u contact opnemen met het ministerie van Defensie. Bel daarvoor Informatie Rijksoverheid via 1400.

 • Maatregelen

Defensie.nl neemt geen maatregelen om video’s bij publicatie op de website te laten voldoen aan de Webrichtlijnen.

 • Planning

Defensie.nl onderzoekt voorlopig geen mogelijkheden om de video’s te laten voldoen aan de Webrichtlijnen. Wel volgt ze ontwikkelingen die de kosten van toegankelijkheid kunnen verminderen.

Oude content

 • Specificatie

Het gaat hier om alle documenten die niet meer actueel zijn, zoals oude nieuwsberichten.

 • Oorzaak

Defensie.nl past verouderde documenten niet met terugwerkende kracht aan. Dit zou namelijk onevenredig veel tijd en geld kosten.

 • Gevolg

De gevolgen van dit besluit zijn minimaal, omdat alle actuele informatie wél toegankelijk is.

 • Alternatieven

Defensie.nl biedt de actuele versie van bestanden aan op de website als deze beschikbaar zijn.

 • Maatregelen

Om het aantal minder toegankelijke documenten te beperken, stelt Defensie.nl strenge eisen aan nieuwe documenten. Als u content wilt gebruiken die niet toegankelijk is, kunt u contact opnemen met Informatie Rijksoverheid via 1400.

 • Planning

Defensie.nl is voortdurend bezig met doorontwikkelen en verbeteren van haar toegankelijkheid en de daarmee samenhangende processen.