Toekomst Defensie

Nederland kiest voor een krijgsmacht die breed operationeel inzetbaar is. Die dus veel taken kan uitvoeren. Uit financiële noodzaak ging vanaf 2013 de ambitie omlaag; naast kleine missies en nationale taken kan Defensie nog 1 grotere operatie op zee, land en in de lucht uitvoeren. Dat gebeurt dan wel met de beste systemen en het modernste materieel. Alleen die zijn goed genoeg om de militairen op pad te sturen.

F-35 boven de Pier bij Scheveningen.

Nederlandse F-35 boven Scheveningen.

Animatievideo: sterker voor Nederland

Defensie heeft jarenlang bezuinigd. Welke gevolgen had dat voor de krijgsmacht? En wat doet Defensie er nu aan om sterker voor Nederland te worden? Bekijk het in dit filmpje.

Waar werkt Defensie aan in 2018?

Om alle taken in Nederland en het buitenland te kunnen uitvoeren moet Defensie een sterke organisatie zijn. Daar is ook geld voor nodig. Op Prinsjesdag (19 september 2017) heeft het demissionaire kabinet bekendgemaakt hoeveel geld Defensie krijgt in 2018.

Over vervolgstappen voor de toekomst is geen beslissing genomen. Dat mag het volgende kabinet doen. Het gaat dan om de noodzakelijke vervanging van wapensystemen, het versterken van de ondersteuning van gevechtseenheden en uitbreiding van de slagkracht van de krijgsmacht. Denk hierbij aan de vervanging van de vloot (onderzeeboten, mijnenjagers en fregatten), het transport van spullen en mensen, en medische ondersteuning.

Infographic: prioriteiten Defensie in 2018.

Nota uit 2013

De uitgangspunten van de nota 'In het belang van Nederland' (2013) voor een operationeel en financieel duurzame krijgsmacht blijven van kracht.