Toekomst Defensie

Nederland kiest voor een krijgsmacht die breed operationeel inzetbaar is. Zo kan de krijgsmacht veel taken uitvoeren en zoveel mogelijk dreigingen het hoofd bieden. Met de beschikbare middelen moet Defensie wel keuzes maken. Naast kleine missies en nationale taken kan Defensie nog 1 grotere operatie op zee, land en in de lucht uitvoeren. Dat gebeurt dan wel met de beste systemen en het modernste materieel. Alleen die zijn goed genoeg om de militairen op pad te sturen.

F-35 boven de Pier bij Scheveningen.

Nederlandse F-35 boven Scheveningen.

Animatievideo: sterker voor Nederland

Defensie heeft jarenlang bezuinigd. Welke gevolgen had dat voor de krijgsmacht? En wat doet Defensie er nu aan om sterker voor Nederland te worden? Bekijk het in dit filmpje.

Waar werkt Defensie aan in 2019?

Om alle taken in Nederland en het buitenland te kunnen uitvoeren moet Defensie een sterke organisatie zijn. Daar is ook geld voor nodig. Op Prinsjesdag (19 september 2018) heeft het kabinet bekendgemaakt hoeveel geld Defensie krijgt in 2019.

Infographic: prioriteiten Defensie in 2019. De informatie staat op de pagina Toekomst Defensie.

Nota uit 2018

Het kabinet geeft in de nota 'Investeren in mensen, slagkracht en zichtbaarheid' aan welke plannen het heeft vanaf 2018.