Defensie Doctrine NL

Defensie is een grote organisatie met veel verschillende soorten banen en werkterreinen. Een gezamenlijke doctrine zorgt er voor dat iedereen binnen de organisatie dezelfde opvatting deelt. En als die veranderen, kan Defensie dat met de doctrine aan iedereen laten weten. In dit document vindt u de Defensiedoctrine.