Kustwacht Caribisch gebied: dalende cijfers criminaliteit door pandemie

De Kustwacht in het Caribisch gebied onderschepte in 2021 minder drugs dan het jaar ervoor. Bijna 3.300 tegen zo’n 5.850 kilo. Ook zijn minder ongedocumenteerden aangehouden en is het aantal in beslag genomen vuurwapens afgenomen. Dat staat onder meer in het Jaarverslag Kustwacht Caribisch gebied dat minister Kajsa Ollongren vandaag naar de Tweede Kamer stuurde.

Vergroot afbeelding Marinebasis Parera op Curacao. Schepen van de kustwacht liggen aan de kade.
Marinebasis Parera op Curaçao.

De dalende cijfers waren ook al in 2020 zichtbaar. De Kustwacht schrijft ze vooral toe aan de gevolgen van de coronapandemie. Daardoor verminderde het zeeverkeer, onder meer richting het Caribisch deel van het Koninkrijk.

Voortgang materieelprojecten

Op materieelgebied boekte de Kustwacht vorig jaar voortgang. Zo is het grootste deel van de walradarketen vervangen. 6 van de 8 locaties zijn voorzien van nieuwe masten. Ook zette de organisatie de eerste stappen ter vervanging van de cutters. Daarnaast kan het Maritiem Informatieknooppunt door een nieuwe netwerk operaties beter ondersteunen.

24/7 inzetbaar

In 2021 startte de Kustwacht met een reorganisatietraject. Dat gebeurde op basis van het Lange Termijn Plan Personeel. De groei is erop gericht 24/7 inzetbaar te zijn. Dit is nodig om het grenstoezicht in het Caribisch deel van het Koninkrijk te versterken in samenwerking met de Koninklijke Marechaussee, de Douane Nederland en de verschillende landsdiensten.

Versterking samenwerking

De Kustwacht toonde zich afgelopen jaar een actieve samenwerkingspartner. Zo legde ze met de Douane op Curaçao afspraken vast. Op basis hiervan zijn in de toekomst gerichte acties op te zetten op het belangrijk binnenwatergebied het Spaanse Water. Denk aan gezamenlijke controles.

Op Bonaire werkte de kustwacht met ketenpartners verder aan de multidisciplinaire maritieme hub. Ook internationaal versterkte ze de banden, door oefeningen met onder meer de Verenigde Staten en operaties met de Fransen.

De Kustwacht in het Caribisch gebied levert maritieme veiligheid door opsporing, toezicht (handhaving) en dienstverlening.