Defensie koopt 19 snelle motorboten

Defensie schaft 19 Rigid Hull Inflatable Boats (RHIB) en 6 trailers aan. De huidige RHIB-700 vaartuigen hebben het einde van hun technische levensduur bereikt. De Estse firma Alunaut OÜ levert het nieuwe materieel vanaf 2022. Gisteren is dat contractueel vastgelegd.

Vergroot afbeelding Artist impression van de nieuwe RHIB.
Een impressie van de nieuwe RHIB.

De Koninklijke Marine krijgt 11 nieuwe RHIB’s. Deze kleine, wendbare en snelle motorboten worden onder meer vanaf marineschepen ingezet bij anti-drugsoperaties. Ook voor rivieroperaties of om naar  verdachte schepen te varen en daar aan boord te gaan, zet de marine ze in.

De Koninklijke Marechaussee (KMar) maakt aanspraak op 6 van de nieuwe boten, terwijl de andere 2 RHIB’s bestemd zijn voor de Belgische marine. De marechaussee krijgt bovendien de beschikking over de 6 nieuwe trailers. Dit krijgsmachtdeel krijgt binnen 18 maanden de eerste 6 boten en trailers.

De marechaussee heeft 5 brigades die motorboten inzetten. Zij richten zich op maritiem grenstoezicht. Daarnaast zijn bij de duik- en demonteergroep en de Defensie Vaarschool enkele RHIB’s in gebruik.

Simulaties

Defensie kon voor de gunning kiezen uit RHIB’s van verschillende firma’s. De vaareigenschappen van de verschillende vaartuigen zijn vervolgens door het Maritiem Research Instituut Nederland (MARIN) beoordeeld. Dat gebeurde met behulp van simulatieprogramma PanShipNL.

De simulaties toonden aan dat alle ‘kandidaten’ minimaal net zo veilig en comfortabel zijn als de huidige RHIB’s en waren uiteindelijk niet doorslaggevend voor de gunning van de opdracht. De combinatie van prijs, vaareigenschappen en gewicht deed de balans doorslaan in het voordeel van Alunaut OÜ.

De firma zorgt ook voor de opleidingen, initiële reserveonderdelen en een Integrated Logistic Support (ILS)-pakket. Dit bestaat uit speciaal gereedschap, meetapparatuur en documentatie. De marine neemt het onderhoud voor haar rekening.

Gelijkwaardig

Met de komst van de nieuwe RHIB’s beschikken de marine, de KMar en de Belgen in de toekomst weer over moderne vaartuigen die qua prestaties en onderhoudbaarheid tenminste gelijkwaardig zijn aan de huidige snelle boten.