Weekoverzicht Defensieoperaties

Nederlandse mariniers van 32 Raidingsquadron op Aruba ondersteunden de Kustwacht Caribisch Gebied bij een recordvangst drugs. Het ging om bijna 5.500 kilo. Een overzicht van Defensieoperaties in de week van 26 februari tot en met 3 maart.

De kustwacht onderschepte een verdacht schip dat onderweg was van Venezuela naar Griekenland en dirigeerde het richting Oranjestad. Daar doorzochten de mariniers en de politie van Aruba het vaartuig waarna de drugs werd aangetroffen.

Niet stilzitten

Het akkoord tussen de VS en Taliban dat zaterdag werd gesloten, betekent niet dat Nederlandse militairen in Afghanistan niets meer te doen hebben.

Terwijl planners kijken naar de gevolgen van het akkoord voor de Nederlandse deelname aan Resolute Support, gaan de Force Protection en adviseurs nog steeds de poort uit om Afghaanse politie- en legercommandanten te adviseren.

Zo begeleidde het Delta-peloton van de Force Protection, dat bestaat uit infanteristen van de Limburgse jagers, een Zweedse adviseur tijdens zijn bezoek aan een commandant van een anti-drugseenheid. De Zweed kon in een kantoor veilig praten met zijn Afghaanse partner, terwijl de Nederlandse militairen buiten de wacht hielden.
De periode van de geweldsreductie vóór het akkoord en de dagen erna, waren qua werkzaamheden voor de Nederlanders wel rustiger dan voorgaande weken. Sommige operaties werden geschrapt om elk risico op een incident in te dammen.

Momenteel nemen zo’n 170 Nederlandse militairen deel aan Resolute Support in Afghanistan. De focus ligt op het trainen, adviseren en assisteren van Afghaanse veiligheidsdiensten. Ongeveer 15 adviseurs van landmacht, marine en Marechaussee richten zich in Mazar-e-Sharif en Kabul op het verbeteren van logistiek en onderhoud, positie van vrouwen, verbindingen, speciale operaties en bestrijding van criminaliteit. De rest van de Nederlanders beveiligt en ondersteunt de trainingsmissie.

Iraakse en Koerdische strijdkrachten tijdens een training.

Iraakse en Koerdische strijdkrachten tijdens een training.

Irak

De trainingen van Nederlandse militairen in de omgeving van Erbil en in Bagdad aan Koerdische en Iraakse strijdkrachten zijn tijdelijk opgeschort. De Koerdische en Iraakse strijdkrachten hebben zelf als preventieve maatregel tegen het corona-virus besloten om tijdelijk geen trainingen te volgen.

Nederlandse trainers ondersteunen het Speciale Operaties Trainings Centrum in de omgeving van Bagdad. Ook bij Erbil zijn Nederlanders om trainingen te geven aan Koerdische strijders, in samenwerking met partnerlanden. 2 Nederlandse militaire adviseurs vervullen een functie binnen de NAVO-capaciteitsopbouwmissie in Irak. Er nemen ook 4 Nederlandse civiele experts aan deel.

Lopende acties buitenland

 • Nederland levert met maximaal 270 militairen een bijdrage aan de versterkte militaire aanwezigheid in Litouwen. Het bataljon waarvan Nederland deel uitmaakt staat onder Duitse leiding en is gestationeerd in Rukla. De militaire versterking aan de Europese oostgrens telt 4 multinationale bataljons. Behalve in Litouwen zijn ze ook gestationeerd in Estland, Letland en Polen. De troepen voor de bataljons wisselen elkaar af en komen uit 18 NAVO-landen.
 • Analisten van 306 Squadron op Vliegbasis Leeuwarden analyseerden beelden uit het Midden-Oosten en Afghanistan. Die zijn gemaakt door een onbemand vliegtuig. In de strijd tegen ISIS en ter ondersteuning van missie Resolute Support maakt de eenheid op basis van de verzamelde informatie inlichtingenrapporten. Vanuit Qatar dragen Nederlandse staf- en liaisonofficieren bij aan de detailplanning van de strijd.
 • Nederlandse militairen ondersteunen in het Midden-Oosten missies die de vrede bewaken. Ze doen mee aan Undof, Untso, Unifil en USSC.
 • Nederland draagt in de Sahel bij aan capaciteitsopbouw van lokale veiligheidsstructuren. Nederland levert militairen en civiele experts aan EU-missies in de regio (EUTM en EUCAP Sahel) en aan de VN-politiemissie in Mali.
 • Een groot gedeelte van het missiematerieel in Mali is terug in Nederland. Een deel komt nog. Nederland beëindigde op 1 mei de deelname aan Minusma. De missie wordt nog ondersteund door 4 stafofficieren in Bamako en 2 militairen die de Duitsers ondersteunen bij hun early warning-capaciteit.
 • Zr.Ms. De Ruyter neemt deel aan de missie Agenor, die valt onder de noemer European-led Maritime Awareness in the Strait of Hormuz, kortweg EMASOH. Doel is een beeld op te bouwen van de maritieme veiligheidssituatie in de Golfregio. Het schip keert in juni weer terug.
 • Zr.Ms. Groningen voert als stationsschip in de West drugsbestrijdingsoperaties uit en verleent hulp bij humanitaire rampen en crises.
 • Zr.Ms. Willemstad neemt deel aan het permanente NAVO-vlootverband, de Standing NATO Mine Countermeasures Group 1 (SNMCMG1). Het vlootverband ontdoet de Noordzee van onder meer zeemijnen en vliegtuigbommen.
 • Beveiligingsteams van mariniers, zogenoemde Vessel Protection Detachments, beveiligen in de Golf van Aden incidenteel Nederlandse schepen tegen piraterij.
 • Het Forward Support Element Mirage levert onder meer logistieke ondersteuning aan de Vessel Protection Detachements. Die beschermen koopvaardijschepen tegen mogelijke aanvallen van piraten op de Indische Oceaan. Daarnaast vangt Mirage regelmatig de bemanning van het KDC-10-transportvliegtuig op.

Lopende acties/operaties binnenland

 • De Explosieven Opruimingsdienst Defensie rukte 31 keer uit na meldingen van explosieven in Nederland.
 • De bewaking van het Nederlandse luchtruim gebeurt 24/7 door de luchtgevechtsleiding vanaf het Air Operations Control Station Nieuw Milligen. Voor de beveiliging wordt gebruik gemaakt van afwisselend Nederlandse en Belgische F-16’s. Op dit moment ligt de taak bij Nederland.
 • 20 militairen leveren aanvullende bewakings- en beveiligingscapaciteit in Brunssum. Dit gebeurt vanwege de verhuizing van Amerikaans materieel in Limburg. Dat gaat van Schinnen naar het NATO Industrial Complex in Brunssum. De inzet duurt naar verwachting tot 1 juli.
 • Militairen van de Compagnie in de West assisteerden de politie op Curaçao tijdens het carnavalsfeest.
 • Zoekspecialisten van Defensie ondersteunden de politie bij het uitkammen van percelen en voertuigen in onder meer het Westland, Lansingerland en Oosterwolde. Ze zochten naar verborgen ruimten.