Bouw nieuw bevoorradingsschip nadert start

De bouw van het nieuwe Combat Support Ship (CSS) Zr.Ms. Den Helder kan bijna beginnen. Met Damen Schelde Naval Shipbuilding is overeenstemming bereikt over de bouw en levering van een CSS volgens de eisen van Defensie. Staatssecretaris Barbara Visser stuurde het laatste benodigde document (D-brief) vandaag naar de Tweede Kamer. Als die akkoord is, staan alle seinen op groen.

Artist impression nieuw schip.
Artist impression van het Combat Support Ship.

Een 2e schip voor maritieme bevoorradingscapaciteit, is 1 van de maatregelen om de (gevechts)ondersteuning op peil te brengen. Als het Combat Support Ship er is, heeft de marine een volledige bevoorradingscapaciteit die nagenoeg permanent beschikbaar is. Deze wordt naast het CSS geleverd door het Joint Support Ship (JSS) Zr.Ms. Karel Doorman.

Met meer bevoorradingscapaciteit zijn maritieme operaties op zee, zowel in nationaal als internationaal verband, langer vol te houden. Dit vergroot de effectiviteit van (inter)nationale vlootverbanden en helpt de krijgsmacht bij het uitvoeren van de grondwettelijke taken. Het schip is wereldwijd inzetbaar en kan, beschermd door fregatten, opereren onder hoge dreiging.

Daarnaast is het in te zetten bij de bestrijding van drugssmokkel, het beheersen van vluchtelingenstromen en het verlenen van noodhulp.

De Karel Doorman bij de haven van Conakry Guinee, 21 november 2014.
Archieffoto Zr.Ms. Karel Doorman. Het ontwerp van de Den Helder is grotendeels gebaseerd op dat van dit schip.

Nederlands fabricaat

Het ontwerp van Zr.Ms. Den Helder is grotendeels gebaseerd op dat van Zr.Ms. Karel Doorman. Het CSS lijkt van buiten niet op het JSS, maar van binnen wordt veel hergebruikt. Het CSS is functioneel ook vergelijkbaar met het Joint Support Ship. Uitzondering zijn de functies strategisch zeetransport en logistieke ondersteuning vanaf zee (sea basing). Die heeft het CSS niet, omdat het alleen wordt ingezet voor maritieme bevoorrading.

De bouwopdracht is niet Europees aanbesteed. Defensie wil de kennis en kunde van het ontwerpen en bouwen van marineschepen in Nederland houden. De krijgsmacht beriep zich zodoende op het artikel 346 van het Verdrag Werking Europese Unie. Hierin staat dat lidstaten wezenlijke veiligheidsbelangen mogen beschermen. Dat heeft ook betrekking op de productie van Defensiematerieel.

Specificaties

Het bijna 200 meter lange schip krijgt een 75-koppige bemanning en kan daarnaast nog 75 extra opvarenden meenemen. Er is plaats voor meerdere helikopters en zo’n 20 containers. De € 375 miljoen kostende bouw valt bijna € 50 miljoen hoger uit dan eerder berekend. Dit komt onder meer door nieuwe eisen en ontwikkelingen in marinebouw, energie, milieu en beveiliging.

Bij het ontwerp is nu bijvoorbeeld nadrukkelijk gekeken naar brandstofverbruik en de uitlaatgassenuitstoot. De combinatie van dieselmotoren, rompvorm en schroefontwerp zorgt voor een verlaging van het brandstofverbruik van ongeveer 6% in vergelijking met de Doorman.

Oplevering

De oplevering staat gepland voor het 2e kwartaal van 2024. Een jaar later, in het 2e kwartaal van 2025, moet het CSS operationeel inzetbaar zijn.