Weekoverzicht Defensieoperaties

Een delegatie van het Openbaar Ministerie was op werkbezoek bij de Nederlandse militairen in Afghanistan. Doel was beeld te krijgen bij de leef- en werkomstandigheden in het missiegebied. Een overzicht van Defensieoperaties in de week van 10 tot en met 17 december. Dit is het laatste Weekoverzicht Defensieoperaties van 2019. Het volgende verschijnt 8 januari.

2 mensen kijken naar een passerend militair voertuig met daarop en militair en wapen.
De delegatie neemt een kijkje bij de Force Protection.

Het waren volgens teamleider Militaire Zaken Carina van Zwol leerzame dagen. “Wij hebben gezien dat het niet makkelijk is om onder deze omstandigheden te werken. Mensen moeten vaak roeien met de riemen die ze hebben.”

De delegatie kreeg bij de Force Protection enkele juridische dilemma’s voorgeschoteld. Daarna woonden ze een oefening bij en kregen een inkijkje in het werk van de militaire en politieadviseurs en het Special Advisory Team dat een Afghaanse speciale politie-eenheid traint. “Vaak dragen jonge mensen al een grote verantwoordelijkheid. Ze doen het gewoon, dat vind ik knap”, aldus Van Zwol.

Kenniskloof

Tekenend voor de kenniskloof was het telefoontje van een tijdje terug dat 1 van de officieren van justitie kreeg vanuit Afghanistan. Hij dacht te maken te hebben met iemand die ergens vanuit de woestijn met een veldtelefoon belde. Hij had echter geen benul van dat de Nederlanders op een kamp zitten, met nog zo’n 2.000 militairen. Van Zwol: “Als OM hebben we geen idee, nu weten we iets meer.”
 

Achtergrondkennis

De in Afghanistan opgedane kennis neemt het OM mee in de beoordeling van strafzaken. Het kan gaan om geweld dat is gebruikt, maar ook diefstal en ongewenste intimiteiten komen bij het team Militaire Zaken in Arnhem terecht. De beoordeling gebeurt vooral op basis van rapporten waarin kleur en geluid ontbreken. Daarom is bepaald dat het OM missiegebieden moet bezoeken om de werkomstandigheden beter te begrijpen.
Nederland doet in Afghanistan met ongeveer 170 militairen mee aan Resolute Support. Vanuit Mazar-e-Sharif en Kabul trainen en adviseren ze de Afghaanse politie en het leger. De missie loopt tot eind 2021.

Litouwen

Een multinationaal militair inspectieteam legde de enhanced Forward Presence in Litouwen langs de NAVO-meetlat. Het inspectieteam kende de volledige Battle Group het predicaat Combat Ready toe.

7 oud-topsporters zoals David Mendes da Silva, Michael Mols en Dyanne Bito ondergingen een dag en een nacht samen met de Nederlandse militairen een koudweertraining. Dat gebeurde onder leiding van een Noorse eenheid, gespecialiseerd in militaire operaties in extreme weerscondities. Opereren onder zulke condities vergen speciale vaardigheden en expertise.

De oud-topsporters deden later in de week ook mee aan een sporttoernooi met NAVO-militairen en 50 kinderen uit opvanghuizen rond Vilnius.

Nederland levert met maximaal 270 militairen een bijdrage aan de versterkte militaire aanwezigheid in Litouwen. Het bataljon waarvan Nederland deel uitmaakt staat onder Duitse leiding en is gestationeerd in Rukla. De militaire versterking aan de Europese oostgrens telt 4 multinationale bataljons. Behalve in Litouwen zijn ze ook gestationeerd in Estland, Letland en Polen. De troepen voor de bataljons wisselen elkaar af en komen uit 18 NAVO-landen.

Lopende operaties buitenland

 • Nederlandse trainers ondersteunen het Speciale Operaties Trainings Centrum in de omgeving van Bagdad. Ook bij Erbil geven Nederlanders trainingen in samenwerking met partnerlanden. 2 Nederlandse militaire adviseurs vervullen een functie binnen de NAVO-capaciteitsopbouwmissie in Irak. Er nemen ook 4 Nederlandse civiele experts aan deel.
 • Analisten van 306 Squadron op Vliegbasis Leeuwarden analyseerden beelden uit het Midden-Oosten en Afghanistan. Die zijn gemaakt door een onbemand vliegtuig. In de strijd tegen ISIS en ter ondersteuning van Resolute Support maakt de eenheid op basis van de verzamelde informatie inlichtingenrapporten.
 • Vanuit Qatar dragen Nederlandse staf- en liaisonofficieren bij aan de detailplanning van de strijd.
 • Nederlandse militairen ondersteunen in het Midden-Oosten missies die de vrede bewaken. Ze doen mee aan Undof, Untso, Unifil en USSC.
 • Het Forward Support Element Mirage levert onder meer logistieke ondersteuning aan de vessel protection detachement’s (beveiligingsteams van mariniers). Die beschermen koopvaardijschepen tegen mogelijke aanvallen van piraten op de Indische Oceaan. Daarnaast vangt Mirage regelmatig de bemanning van het KDC-10-transportvliegtuig op.
 • Nederland draagt in de Sahel bij aan capaciteitsopbouw van lokale veiligheidsstructuren. Nederland levert militairen en civiele experts aan EU-missies in de regio (EUTM en EUCAP Sahel) en aan de VN-politiemissie in Mali.
 • Een groot gedeelte van het missiematerieel in Mali is terug in Nederland. Een deel komt nog. Nederland beëindigde op 1 mei de deelname aan Minusma.
 • Zr.Ms. Groningen voert als stationsschip in de West drugsbestrijdingsoperaties uit en verleent hulp bij humanitaire rampen en crises.
 • Zr.Ms. Urk keerde terug in Den Helder na deelname aan de Standing NATO Minecounter Measures Group 1 in de Noord- en Oostzee. Dit snel inzetbare NAVO-vlootverband richt zich op mijnenbestrijdingsoperaties.

Lopende acties/operaties binnenland

 • De Explosieven Opruimingsdienst Defensie is bij 27 meldingen van explosieven op locatie geweest, heeft deze geïdentificeerd en indien nodig geruimd.
 • De bewaking van het Nederlandse luchtruim gebeurt 24/7 door de luchtgevechtsleiding op het Air Operations Control Station Nieuw Milligen. Voor de beveiliging wordt gebruik gemaakt van afwisselend Nederlandse en Belgische F-16’s. Op dit moment ligt de taak bij de Belgen.
 • 20 militairen leveren aanvullende bewakings- en beveiligingscapaciteit in Brunssum. Dit gebeurt vanwege de verhuizing van Amerikaans materieel van Schinnen naar het NATO Industrial Complex in Brunssum. De inzet duurt naar verwachting tot 1 juli 2020.
 • Zoekspecialisten van Defensie ondersteunden de politie bij het uitkammen van woonpercelen en winkelpanden op meerdere locaties in de omgeving van Velddriel en Rotterdam. Ze zochten naar verborgen ruimten.