Sint onthaalt marineschepen Friesland en Makkum

Patrouilleschip Zr.Ms. Friesland en mijnenjager Zr.Ms. Makkum arriveerden gisteren precies op tijd voor pakjesavond in de haven van Den Helder. De Friesland is 5 maanden ingezet als stationsschip in de Cariben. De Makkum maakte 3 maanden deel uit van Standing NATO Mine Counter Measures Group 1 (SNMCMG-1).

Sint op voorplecht van schip.

Sint maakte zijn opwachting aan boord van de Friesland.

De Friesland patrouilleerde sinds juni en onderschepte voor de Kustwacht Caribisch Gebied, eerst 406 kilo en later nog eens 900 kilo cocaïne.

Vlak voor de haven van Den Helder stapten Sinterklaas en zijn Pieten aan boord. Tijdens het laatste stukje zetten zij de bemanning in het zonnetje.

Friesland en Makkum bij ingang marinehaven.

De Friesland en de Makkum arriveren in Den Helder.

De Makkum nam de afgelopen maanden, samen met diverse NAVO-partners, deel aan verschillende mijnenbestrijdingsoefeningen zoals Sandy Coast voor de Belgische kust. Ook deed het schip mee aan oefeningen verder van huis, zoals Trident Juncture bij Noorwegen. Het overgrote deel van de afgelopen maanden opereerde Zr.Ms. Makkum echter in de Oostzee. Oefeningen met NAVO partners verbeteren de onderlinge samenwerking. Daarnaast is de aanwezigheid van het vlootverband SNMCMG-1 een zichtbaar onderdeel van de geruststellende maatregelen richting de Baltische Staten en Polen.

De hoofdtaak van de mijnenjagers is het mijnenvrij houden van de zee, kustwateren en havenmondingen. De Makkum zet zich dan ook in om explosieven te zoeken en onschadelijk te maken. Deze explosieven vormen een gevaar voor de scheepvaart.